Contactpersonen en Lawcat

De laatste release van Digitale Checklisten bevat twee opvallende functionaliteiten: contactpersonen en de koppeling met Lawcat. We vroegen de leverancier van innovatieve compliance software naar de de nieuwste features en de toekomstige ontwikkelingen.

Hoofd software ontwikkeling Johnny Eradus is tevreden over de voortgang van zijn team. 'Het team (Software ontwikkeling red.) is op de door ons gewenste sterkte en met de aankomende releases maken we grote stappen als de compliance software van de toekomst,' vertelt Eradus. Recentelijk verwelkomde het hoofd software ontwikkeling de vierde ontwikkelaar. Een uitbreiding van het team kost tijd en we zijn nu goed op elkaar ingespeeld', aldus Eradus. Met deze release drukt het ontwikkelteam nog nadrukkelijker zijn stempel op de moderne en vernieuwende compliance software van Digitale Checklisten.

IMG 4328

Contactpersonen

Contactpersonen hebben een belangrijke rol in dossiers en checklisten. Om deze rol beter te ondersteunen verbeterden Digitale Checklisten het toevoegen en beheren van contactpersonen.

Software ontwikkelaar Michiel van Oosten werkte de ideeën uit. Het uitgangspunt dat je dezelfde contactpersoon in meerdere dossiers kan toevoegen is gebleven. Nieuw is het vastleggen van een rol per dossier waaraan je de contactpersoon koppelt. ‘De relatie tussen een dossier en contactpersonen is veelzijdig en contactpersonen hebben regelmatig verschillende rollen in verschillende dossiers’, vertelt Van Oosten. De ontwikkelaar geeft als praktijkvoorbeeld ‘een aanvrager van een vergunning kan bijvoorbeeld tegelijkertijd een klager betreffende overlast zijn’.

IMG 4332

Van Oosten maakte per contactpersoon ook een overzicht met de dossiers waaraan de persoon is gekoppeld. ‘De overzichtspagina laat zien aan welke dossiers een contactpersoon is toegevoegd en welke rollen de contactpersoon vervult’, aldus Van Oosten.

Digitale Checklisten integreerde de contactpersonen ook in de functionaliteit om dossiers te delen. Bij het delen van een dossier toont Digitale Checklisten de aan het dossier gekoppelde contactpersonen. 'Je hoeft alleen maar de betreffende contactpersoon aan te klikken om het dossier te delen', legt Van Oosten uit. 'De contactpersoon krijgt automatisch een mail met toegang tot het dossier'.

Tenslotte ontwikkelde Van Oosten ook een nieuw checklistvraagtype. ‘Gebruikers van Digitale Checklisten leggen de meeste informatie vast in checklisten. Het nieuwe vraagtype heeft als antwoord een bestaande of een nieuwe contactpersoon', geeft Van Oosten aan.

Lawcat

Digitale Checklisten maakt voor geldende Nederlandse wetteksten vanaf nu gebruik van Lawcat. Algemeen directeur Lucas Oost Lievense vertelt waarom Digitale Checklisten voor Lawcat koos.

‘Digitale Checklisten blijft zijn compliance achtergrond trouw met checklisten op basis van geldende wetgeving. Lawcat biedt ons de zekerheid dat de wetteksten bij checklistvragen altijd actueel zijn.'

Legal counsel van Digitale Checklisten, Sakina Kodad vertelt over de meerwaarde van Lawcat. ‘Op Lawcat vind je de actuele Nederlandse wetgeving. Het juridische platform geeft iedere gebruiker de mogelijkheid om toelichtingen, jurisprudentie en commentaren toe te voegen. Het is als het ware het crowd-sourcen van de klassieke wetgevingsbundels’, legt Kodad uit.

Hoofd software ontwikkeling Johnny Eradus legt uit hoe Digitale Checklisten op zijn beurt ook bijdraagt aan het platform. 'We koppelden Digitale Checklisten aan Lawcat en halen op die manier de actuele wetteksten en eventuele toelichtingen op. Tegelijkertijd plaatsten we de door Digitale Checklisten verzamelde toelichtingen op Lawcat,’ vertelt Eradus.

Digitale Checklisten plaatste op Lawcat volledige artikelsgewijze tekst en toelichting van onder andere de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene wet bestuursrecht en het Bouwbesluit 2012. 'We zijn een groot gebruiker van het platform en doen op deze wijze iets terug voor alle overige Lawcat-gebruikers', sluit Sakina Kodad af.

Overige aanpassingen

Naast de vernieuwde contactpersonen en de koppeling met Lawcat bevat de release verschillende kleine aanpassingen. We vroegen Digitale Checklisten naar de belangrijkste veranderingen.

Actieve checklisten en vragen

Digitale Checklisten verbeterde het beheer van checklisten en checklistvragen. 'Digitale Checklisten toont alleen checklisten en vragen die op het moment van aanmaken actief zijn', legt Legal Counsel Sakina Kodad uit. 'Een nieuwe checklist toont alleen de vragen die op dat moment van kracht zijn. Het doorvoeren van bijvoorbeeld wetswijzigingen wordt hierdoor eenvoudiger', stelt de Legal counsel.

Tekstvelden

Tekstvelden met langere tekst tonen na het opslaan de volledige tekst. 'Tekstvelden passen zich automatisch aan de grote van de tekst aan, waardoor bijvoorbeeld langere antwoorden op open checklistvragen altijd volledig leesbaar zijn', licht hoofd software ontwikkeling Johnny Eradus toe.

IMG 4331

Overige aanpassingen

De laatste versie van Digitale Checklisten bevat nog een aantal kleinere aanpassingen. Onderstaand overzicht noemt de overige features van de laatste release:

  • Zoeken naar dossiers en checklisten start vanaf de eerste letter die de gebruiker typt. Wanneer je zoekt op een locatie van een dossier dan krijg je als resultaat ook de subdossiers en checklisten van het betreffende dossier te zien.
  • De pagina Checklisten toont van iedere checklist ook de naam en de locatie van het bijbehorende dossier.
  • Bij het wijzigen van een wachtwoord ziet de gebruiker een tekst dat de automatische mail voor het wijzigen van het wachtwoord in de spam inbox terecht kan komen.
  • Het pdf-rapport van een checklist toont de pagina's Taken en Overtredingen niet als er deze leeg zijn.
  • Rails update naar 4.2.x.
  • De dropdown-menu's zijn volledig zichtbaar wanneer deze onderaan een pagina worden geopend.

Vragen?

Heb je vragen over deze blog of over Digitale Checklisten reageer dan via het forum onder deze blog of mail naar info@digitalechecklisten.nl.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.