Digitale
Checklisten

envoudig, Snel en Professioneel
Ipad
DigitaleChecklisten
Lucas Oost Lievense Uitloggen

Checklist selecteren

DigitaleChecklisten
Lucas Oost Lievense Uitloggen
Versie 1.12
Details
Opslaan

Kan een controlerapport (pdf) worden samengesteld?

Checklistvraag

Nieuwe opmerking wordt opgeslagen als u de hele checklist opslaat

Afbeelding moet .jpg of .jpeg zijn

Van iedere checklist is een controlerapport in pdf te maken. Een controlerapport heeft een inhoudsopgave van gecontroleerde categorieën en bevat de naam, adres en contactpersonen zoals ingevuld onder details. De checklistvragen zijn weergegeven onder de betreffende categorie. Per checklistvraag wordt het gekoppelde voorschrift getoond en het antwoord, de opmerkingen en afbeeldingen die aan die vraag zijn toegevoegd. Van een checklist kan ook een bijlage met alle gecontroleerde voorschriften en bijbehorende toelichting worden gemaakt.

Het controlerapport is een pdf-bestand. Alle relevante informatie uit de checklist staat in het rapport. Het rapport is dan ook geschikt om direct achter te laten op de gecontroleerde locatie en om als nalslagwerk te worden opgeslagen in een backoffice systeem. Moderne systemen kunnen ook eenvoudig in pdf-bestanden zoeken dus de informatie uit het rapport is eenvoudig in de backoffice terug te vinden. De pdf heeft een 'klassieke' rapport indeling. Een titelpagina en een pagina met gegevens over het gecontroleerde onderwerp. In dit geval de datum van de controle en de gegevens van de gecontroleerde locatie. Het controlerapport heeft een inhoudsopgave met alle tijdens de controle beoordeelde categorieën en de pagina waar deze categorieën beginnen. De checklistvragen zijn per categorie weergegeven. Elke checklistvraag bevat het laatst gegeven antwoord op de vraag en alle gemaakte opmerkingen. De laatste opmerking staat bovenaan. Direct onder elke checklistvraag is het gekoppelde voorschrift genoemd. Dit voorschrift is terug te vinden in de bijlage van de pdf. In de bijlage staan alle gecontroleerde voorschriften zoals wetsartikelen of vergunningvoorschriften. De voorschriften zijn ingedeeld per wet of richtlijn.

Bevat de rapportage alle informatie?

Checklistvraag

Nieuwe opmerking wordt opgeslagen als u de hele checklist opslaat

Afbeelding moet .jpg of .jpeg zijn

Van de controles van medewerkers van dezelfde organisatie kan een rapportage worden gemaakt. De managementrapportage is een csv bestand en bevat alle informatie uit de checklisten.

In de rapportage zijn alle gegevens van de controles van medewerkers van de organisatie te vinden. Het csv kan in de eigen backoffice worden ingelezen en is ook direct in excel te openen. Van een checklist zijn de individuele vragen opgenomen met de datum waarop de vragen zijn beantwoord. Ook de opmerkingen van alle vragen zijn in de rapportage opgenomen.

Werkt het toevoegen van een nieuwe activiteit?

Checklistvraag

Nieuwe opmerking wordt opgeslagen als u de hele checklist opslaat

Afbeelding moet .jpg of .jpeg zijn

Een checklist kan worden opgebouwd door afdelingen, paragrafen, artikelen of voorschriften. Van de gekoppelde onderdelen worden automatisch alle checklistvragen in de checklist opgenomen. Individuele checklistvragen kunnen ook direct aan een checklist worden gekoppeld. Checklistvragen die via een koppeltrefwoord worden gekoppeld zijn niet direct zichtbaar in de checklist.

Een checklist is opgebouwd uit checklistvragen. Het toevoegen van checklistvragen aan een checklist kan door de relevante koppeling te maken. Door bv een afdeling van een wet aan een checklist te koppelen komen alle vragen van de artikelen van die wet direct in de checklist. Ook losse checklistvragen kunnen aan een checklist worden gekoppeld. Een bijzondere mogelijkheid is het koppelen van checklistvragen via een koppeltrefwoord. Deze checklistvragen komen niet direct in de checklist te staan, maar zijn apart toe te voegen via de functie Nieuwe categorie. Deze functionaliteit geeft een grote mate van flexibiliteit aan de checklisten en maakt het mogelijk om concrete en gerichte checklisten samen te stellen die zonder moeite door de gebruiker aan zijn checklist kunnen worden toegevoegd.

Prioriteit
Antwoord
0
0
0
Categorie
Nieuwe