Privacy

Algemeen

Onze Privacy Statement is bedoeld om u, conform art. 13 Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG), inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe u deze gegevens kunt inzien, beheren, aanpassen en verwijderen.

Verwerking persoonsgegevens

Digitale Checklisten verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • IP-adres
  • Internetbrowser
  • Apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Digitale Checklisten zal via onze website geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@digitalechecklisten.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Doelen verwerking

Digitale Checklisten verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
  • de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Bewaartermijn

Digitale Checklisten zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen

Digitale Checklisten verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De betrokkene heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u sturen naar privacy@digitalechecklisten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Digitale Checklisten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Digitale Checklisten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze servicedesk of via privacy@digitalechecklisten.nl.

Digitale Checklisten heeft een GAP-analyse op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst uitgevoerd. Daaruit blijkt dat Digitale Checklisten de maatregelen uit de BIR heeft genomen.

Overig

Op grond van de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, zie: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/. Verder geeft de AVG u het recht om te allen tijde uw gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.

Deze site gebruikt cookies om de site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag. Als je deze site gebruikt, ga je akkoord met het gebruik van cookies.