Mijnbouw

Voor mijnbouw gelden algemene rijksregels van het afdeling 3.10 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Hoofdstuk 3 van het Bal bevat de aanwijzing van wat er onder de milieubelastende activiteit valt en wat vergunningplichtig is. Ook staat hier welke inhoudelijke regels gelden.

Digitale Checklisten heeft Checklisten voor de volgende onderwerpen:

De milieubelastende activiteit mijnbouw wordt in paragraaf 3.10.1 van het Bal aangewezen. Deze activiteit kan schadelijk zijn voor het milieu. De nadelige gevolgen zijn vooral verontreiniging van de bodem, geluid en de gevolgen voor omgevingsveiligheid door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.