Module Bbl

In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staan regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van bouwwerken. Daarnaast heeft het Bbl regels over de staat en het gebruik van een bouwwerk. En over het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden.

Protocol Bbl - 2.2a Wkb Bouwmelding

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), ook wel kortweg Wet kwaliteitsborging genoemd, verplaatst de toetsing aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk van de gemeente naar een onafhankelijke partij, de zogenoemde kwaliteitsborger. Dit geldt niet direct voor alle bouwwerken, maar gaat in fases.

Vraag een demo aan

Protocol Bbl - 2.2a Wkb Melding Bouwgereed

Na oplevering van het bouwwerk (en voor ingebruikname van het bouwwerk) moet een gereedmelding worden ingediend bij het bevoegd gezag. Dit is om te kunnen controleren dat de kwaliteitsborging is uitgevoerd volgens de regels. En dat het bouwwerk naar het oordeel van de kwaliteitsborger voldoet aan de bouwtechnische regels van het Besluit bouwwerken leefomgeving

Vraag een demo aan

Protocol Bbl - 2.2a Wkb Melding start bouw

Een Melding "Start bouw" wordt gegeven wanneer een daartoe aangewezen ambtenaar aangeeft dat er is begonnen met het bouwen van een object dat is geregistreerd in de BAG.

Vraag een demo aan

Protocol Bbl - 2.2a Wkb Einde bouwwerkzaamheden

Een Melding "Einde bouwwerkzaamheden" wordt gegeven wanneer een daartoe aangewezen ambtenaar aangeeft dat de bouwerkzaamheden zijn afgerond van een object dat is geregistreerd in de BAG.

Vraag een demo aan

Protocol Bbl - 2.2a Wkb Dossier Bevoegd Gezag

Het Dossier Bevoegd Gezag omvat alle fasen van het bouwproject en heeft betrekking op o.a. de veiligheid (constructieve- en brandveiligheid o.a.). Hierbij gaat het echt om het aantonen dat het bouwwerk voldoet aan alle (kwaliteits)eisen van het Bouwbesluit. Daarvoor heeft de Kwaliteitsborger informatie ontvangen met betrekking tot het te bouwen bouwwerk (ontwerper, aannemer, constructeur, adviesbureaus, etc.).

Vraag een demo aan

Digitale Checklisten heeft checklisten voor de volgende onderwerpen:

 • DC Protocol Bbl - 2.2a Wkb Bouwmelding
 • DC Protocol Bbl - 2.2a Wkb Melding Bouwgereed
 • DC Protocol Bbl - 2.2a Wkb Wkb Melding Start Bouw
 • DC Protocol Bbl - 2.2a Wkb Einde Bouwwerkzaamheden
 • DC Protocol Bbl - 2.2a Wkb Dosier Bevoegd Gezag

Veel gebruikte functionaliteiten:

 • PLANNING EN WERKVOORRAAD

  Koppeling met werkvoorraad en kalender

  Met Digitale Checklisten heeft u altiid inzicht in de werkvoorraad. Van iedere zaak ziet u de status en de voortgang. Een handige kaart toont alle geselecteerde zaken. ledere actie die u inplant verschiint in de kalender en u ontvangt een notificatie op de startpagina en per mail.

 • PROFESSIONELE DOCUMENTEN

  Brieven rollen met 1 klik it het system

  Alle bevindingen, conclusies en acties die Digitale Checklisten genereert, worden automatisch in heldere en eenduidige teksten vertaald. Deze teksten kunt u central beheren en aanpassen. Bovendien is het schriiven van adviezen of brieven verleden tijd: die komen met 1 druk op de knop kant en klaar it het system.

 • Eenvoudig samenwerken

  Samenwerken in hetzelfde dossier

  Samenwerken staat centraal bij Digitale Checklisten. Alle informatie is overal voor iedereen beschikbaar en toegankelijk. Zo kunt u met meerdere personen in één dossier te werken. Omdat ook uw collega’s opmerkingen mogen toevoegen in dezelfde checklist, kunt u nog efficiënter informatie uitwisselen.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.