Module Omgevingsrecht

De Module Omgevingsrecht biedt u alle benodigde functionaliteiten en content voor een efficiente vergunningverlening, toezicht en handhaving (vth) van het Omgevingsrecht. De module omvat de onderwerpen Bodem, Bouw, Brandveiligheid en Milieu en specifieke thema's zoals sloop, asbest, BRZO, vuurwerk en energiebesparing. Alle onderdelen kunnen los of in combinatie met elkaar worden gebruikt.

Bodem

Met de module Bodem handelt u eenvoudig de processen voor vergunningverlening en toezicht en handhaving voor Bodem. De module bevat basisdossiers (zaken), slimme vragenbomen en basisteksten op basis geldende wet- en regelgeving zoals de Wet bodembescherming (Wbb), het Besluit bodemkwaliteit en hetBesluit uniforme saneringen (Bus).

Vertel me meer

Bouw

Met de module Bouw handelt u eenvoudig de processen voor vergunningverlening en toezicht en handhaving voor Bouw af. De module bevat basisdossiers (zaken), slimme vragenbomen en basisteksten op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Bouwbesluit 2012.

Vertel me meer

Brandveiligheid

Met de module Brandveiligheid handelt u eenvoudig de processen voor vergunningverlening en toezicht en handhaving voor Brandveiligheid af. De module bevat basisdossiers (zaken), slimme vragenbomen en basisteksten op basis van het Bouwbesluit 2012.

Vertel me meer

Milieu

Met de module Milieu handelt u eenvoudig de processen voor vergunningverlening en toezicht en handhaving voor Milieu af. De module bevat basisdossiers (zaken), slimme vragenbomen en basisteksten op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Activiteitenbesluit.

Vertel me meer

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.