Lopende zaken en de Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet verandert er veel. Hoe gaat de Omgevingswet om met bestaande projecten? Moet de initiatiefnemer bijvoorbeeld opnieuw een omgevingsvergunning aanvragen? Lees het antwoord hier.

Schermafbeelding 2020-01-04 om 16.32.59

Het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving bevatten algemene regels over de fysieke leefomgeving. Initiatiefnemers moeten zich houden aan deze regels als ze bepaalde activiteiten willen uitvoeren in de fysieke leefomgeving. Daarnaast bepalen deze besluiten voor welke van deze activiteiten een omgevingsvergunning nodig is. Maar hoe zit het met bestaande projecten? Blijven bestaande omgevingsvergunningen geldig onder de Omgevingswet? Of moet de initiatiefnemer een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen? Hierna onderscheiden we verschillende scenario’s met betrekking tot bestaande projecten. Daarbij gaan we in op de gevolgen van de Omgevingswet op deze projecten.

Bestaande activiteiten ook vergunningplichtig onder de Omgevingswet De initiatiefnemer beschikt over een omgevingsvergunning onder het huidige recht. Wat als deze activiteiten ook vergunningplichtig zijn onder de Omgevingswet? Bestaande vergunningen blijven gelden als een omgevingsvergunning en hoeven niet opnieuw aangevraagd te worden. De voorschriften die verbonden zijn aan de vergunning, blijven ook van kracht.

Bestaande activiteiten niet meer vergunningplichtig onder de Omgevingswet In deze situatie beschikt de initiatiefnemer wederom over een omgevingsvergunning. Het kan daarentegen voorkomen dat deze activiteit vergunningvrij is onder de Omgevingswet. In dat geval hoeft de initiatiefnemer ook niets te doen. Vergunningvoorschriften blijven wel nog gelden. Ze heten vanaf dat moment maatwerkvoorschriften.

Bestaande vergunningvrije activiteiten vergunningplichtig onder Omgevingswet Hier beschikt de initiatiefnemer niet over een omgevingsvergunning. Het is in een klein aantal gevallen mogelijk dat deze activiteit wel vergunningplichtig is onder de Omgevingswet. In dat geval ontstaat er een vergunning van rechtswege. Deze vergunning is dan twee jaar geldig. Dit is alleen mogelijk als de aard en omgeving van de activiteiten gelijk blijven.

Meldingsplicht

Soms is een omgevingsvergunning niet nodig. Voor een deel van de activiteiten geldt dan een meldingsplicht. In dat geval moet het bevoegd gezag voor de start op de hoogte zijn van de activiteit. Er kunnen potentiële nadelige gevolgen zijn voor de fysieke leefomgeving. Zo staat er in hoofdstuk 4 van het Besluit activiteiten leefomgeving per milieubelastende activiteit of er een meldingsplicht geldt.

Digitale Checklisten en vergunningverlening

Digitale Checklisten beschikt onder andere over de module Vergunningverlening. Deze module zorgt voor een efficiënt verloop van het vergunningverleningsproces en ondersteunt met actuele content, eenvoudige formulieren en heldere basisbrieven. Denk aan formulieren voor het aanvragen van een vergunning, het toetsen van de ontvankelijkheid en het opstellen van de volledige vergunning. De module begeleidt je door alle stappen van het vergunningverleningsproces. Wil je hier ook gebruik van maken? Vraag dan direct een demo aan!

Vragen

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.