Aan de slag met Energiebesparende Maatregelen

De energiebesparende maatregelen zijn op 1 april jl. in werking getreden. Wij hielden deze wetswijziging nauwlettend in gaten.

0

Wat valt ons op?

Het verschil tussen het wetsvoorstel en de definitieve wetswijziging is groot. De definitieve wetswijziging bevat bijna 400 maatregelen minder ten opzichte van het wetsvoorstel. De wijziging is gebruikt om de beschrijving van de erkende maatregelen aan te passen en deze uniformer en duidelijker vast te leggen. Daarnaast zijn de maatregelen opnieuw doorgerekend met actuele gegevens voor energieprijzen en investeringen. Tot slot zijn de maatregelen bekeken met het oog op de huidige stand van de techniek (BBT) en de toepasbaarheid van maatregelen voor meerdere bedrijfstakken.

Checklisten beschikbaar

Het complete juridische contentmanagementteam van Digitale Checklisten voerde de werkzaamheden uit om de checklisten beschikbaar te maken. De checklisten maakten wij op basis van de maatregelen die voor 19 bedrijfstakken zijn vastgelegd in Bijlage 10 van de Activiteitenregeling. Al onze klanten kunnen nu gebruik maken van deze checklisten.

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@digitalechecklisten.nl

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.