Actualisatie van de erkende maatregelenlijst onder de nieuwe Omgevingswet

Digitale Checklisten ontvangt veel vragen over checklisten die gelden na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Zo ontvingen wij onlangs vragen over de erkende maatregelenlijst. In dit artikel gaan wij in op erkende maatregelenlijsten zoals vastgelegd in de Omgevingswet. De maatregelenlijsten worden onder de nieuwe Omgevingswet gesplitst in een lijst met erkende maatregelen voor milieu en een lijst met erkende maatregelen voor gebouwen. Ben je benieuwd wat dit voor jou betekent en hoe DC dit voor jou oplost? Lees dan verder!

KlaarvoordeOmgevingswet-Transparant png

Wat is de erkende maatregelenlijst? De erkende maatregelenlijst is een lijst van energiebesparende maatregelen die een terugverdientijd van 5 jaar of minder hebben. Dit betekent dat de investering in deze maatregelen zich snel terugverdient. De lijst dient als instrument om aan de verplichting tot energiebesparing te voldoen die voortkomt uit het Activiteitenbesluit.

Erkende maatregelenlijsten in het huidige en nieuwe omgevingsrecht De erkende maatregelenlijst is onderdeel van het huidige en nieuwe omgevingsrecht. In het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling wordt de verplichting tot het treffen van energiebesparende maatregelen vastgelegd. Bijlage 10 van de Activiteitenregeling bevat per bedrijfstak een lijst met erkende maatregelen die invulling geven aan de verplichting tot energiebesparing. Na de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet, worden de regels voor de energiebesparingsverplichting verder uitgewerkt in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en de Omgevingsregeling. Deze regels bepalen de energiebesparende maatregelen voor milieubelastende activiteiten en gebouwen en worden vervolgens in bijlages van de Omgevingsregeling verder gedetailleerd.

Actualisatie De nieuwe Omgevingswet brengt aanpassingen met zich mee voor de erkende maatregelenlijst die geldt voor verschillende bedrijfstakken. De huidige lijsten bevatten maatregelen om energie te besparen, maar deze worden nu opgedeeld in drie categorie├źn: gebouwen, faciliteiten en processen. Bijlage 1 richt zich op processen en faciliteiten, terwijl bijlage 2 maatregelen voor gebouwen bevat. Door deze actualisatie is het aantal maatregelen in de lijst afgenomen van 800 naar 176. De maatregelen zijn opnieuw geformuleerd en samengevoegd. Bovendien is de lijst aangepast aan de nieuwe doelgroep, waarbij rekening is gehouden met de toepasbaarheid van de maatregelen voor de aangepaste doelgroep.

Wat doet Digitale Checklisten met de erkende maatregelen die gaan gelden bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet? Digitale Checklisten helpt bij het implementeren van deze maatregelen door ze op te nemen in onze checklisten. De maatregelen worden verdeeld in drie categorie├źn: gebouwen, processen en faciliteiten en zijn aan het juiste voorschrift gekoppeld. Dit helpt om duidelijkheid te geven over welk onderwerp het gaat en wanneer een maatregel verplicht is. Digitale Checklisten is momenteel druk bezig met het ontwikkelen van deze nieuwe checklisten voor de erkende maatregelen onder de omgevingswet. Mochten er vragen zijn, kunt u contact opnemen met de servicedesk of uw accountmanager via info@digitalechecklisten.nl / 0203032052

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.