Bescherming van databanken: hoe zit het in elkaar?

Naast het inhoudelijk op orde hebben van jouw data is het ook van belang om stil te staan bij de bescherming ervan. Iedere (overheids)organisatie heeft een grote hoeveelheid data opgeslagen op één of meerdere plekken. Met andere woorden: al deze organisaties beschikken mogelijk over databanken. Wat is een databank precies? En hoe wordt deze beschermd? Lees het hier!

Waarom DC 03

Definitie databank

Op grond van artikel 1 van de Databankenwet kan een databank worden omschreven als een en verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen die systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn. Daarnaast moet de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigen van een substantiële investering. Simpel gezegd: een databank is een verzameling van gegevens en deze gegevens systematisch zijn geordend. Denk bijvoorbeeld aan de werkvoorraad!

Bescherming databank

Een databank is alleen beschermd als sprake is van een substantiële investering in kwalitatief of kwantitatief opzicht. Wat houdt een substantiële investering precies in? Denk bijvoorbeeld aan investeren in het verzamelen van de data (de verkrijging), maar ook het opschonen of ordenen van de data (de controle) of op overzichtelijke wijze weergeven van de data (de prestatie). De investering kan zowel in kwalitatief (deskundig werk) als in kwantitatief opzicht (veel geld, tijd of moeite) substantieel zijn. De vervolgvraag is dan: wat maakt een investering precies substantieel? In de wet is geen definitie te vinden van het begrip ‘substantieel’. Het moet daarom van geval tot geval worden beoordeeld. Een duidelijke aanwijzing is wanneer de maker van de databank de databank niet zou hebben gemaakt als hij geen uitzicht op bescherming had.

Sui generis

Deze bescherming wordt ook wel een ‘sui generis’ recht genoemd. Met andere woorden: het is een geheel nieuwe recht waarin de inhoud van de databank wordt beschermd. Het doel van het sui generis recht is om de investeringen te beschermen en te vermijden dat concurrenten de inhoud van databanken gewoon zouden overnemen. Let wel op: op grond van het auteursrecht kan de structuur van de databank ook worden beschermd. Deze structuur moet dan wel origineel zijn. Echter, binnen dit sui generis recht is originaliteit geen vereiste.

De maker van de databank heeft bescherming tegen het opvragen of hergebruiken van (een substantieel deel) van de databank. De beschermingsduur is vijftien jaar en kan worden verlengd door de inhoud te wijzigen.

Concluderend

In een samenleving waarin data en data-analyse steeds belangrijker worden, is het ook van belang om stil te staan bij de bescherming ervan. Digitale Checklisten volgt al deze ontwikkelingen op de voet om jou op de hoogte te houden van de laatste technologische trends en wet- en regelgeving.

Vragen?

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.