Besluit energie-audit

Europa verplicht grote ondernemingen een energie-audit uit te voeren. Van de audit moet een verslag worden opgesteld. Digitale Checklisten verwerkte de nieuwe Europese verplichting in een handig digitaal instrument. Daarmee kunnen ondernemingen de audits uitvoeren en vastleggen en direct voldoen aan alle inhoudelijke eisen aan het verslag. En met een druk op de knop maak je een verslag in het format van de RVO.

energie

Energie-audit De energie-audit is een onderzoek naar het energieverbruik binnen een onderneming en naar de mogelijkheden om kosteneffectieve energiebesparende maatregelen te treffen. Het is de bedoeling dat door het uitvoeren van de energie-audit de onderneming inzicht krijgt in de besparingsmogelijkheden en te stimuleren om de energiebesparende maatregelen te treffen. Echter, er is geen de verplichting tot het daadwerkelijk uitvoeren van de geïdentificeerde kosteneffectieve maatregelen. Het besluit bevat immers slecht de plicht tot het uitvoeren van de energie-audit. Dit betekent dat toezicht en handhaving van het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen plaatsvindt op grond van artikel 2.15 AB.

Sjabloon Energie-audit verslag Wij hebben de regels omgezet naar een makkelijke checklist die kan worden gebruikt om eenvoudig te controleren of voldaan is aan de criteria die zijn opgenomen voor de wijze van uitvoering en de inhoud van het verslag van de energie-audit. Daarnaast hebben we een checklist die u kunt gebruiken als sjabloon voor het verslag dat uw onderneming moet indienen.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met ons!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.