Brandveiligheid evenementen

Vanuit verschillende gebruikers van Digitale Checklisten kwam het verzoek om checklistvragen op basis van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (hierna: Bgbop). In het kader van uniformering van regels op het gebied van brandveiligheid, trad op 1 januari 2018 het Bgbop in werking. Dit besluit geeft brandveiligheidsvoorschriften voor het georganiseerd gebruik van afgebakende locaties in de open lucht of in een tijdelijk bouwwerk (zoals een tent). Nu de zomer in zicht is en dus ook meer evenementen zullen plaatsvinden, maakte het team contentmanagement checklistvragen op basis van dit besluit.

audience-band-concert-1105666

Bgbop?

Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen bevat basisregels voor brandveiligheid en basishulpverlening. Voor de inwerkingtreding van de Bgbop, hadden gemeenten deze onderwerpen geregeld in hun brandveiligingsverordening. Deze bepalingen zijn rechtstreeks vervallen per 1 januari 2018 en in veel gevallen zal de verordening dan ook ingetrokken.

Op basis van het Bgbop is een melding verplicht bij het organiseren van activiteiten, tenzij al een omgevingsvergunning of evenementenvergunning is verleend. Het is niet langer nodig een vergunning aan te vragen voor brandveilig gebruik. Een melding is voldoende. Een gemeente kan ervoor kiezen om de melding te incorporeren bij de aanvraag evenementenvergunning. Een gebruiksmelding is dan niet nodig indien de beoogde informatie reeds onderdeel uitmaakt van de aanvraag evenementenvergunning. Zo kan worden gekozen voor het toevoegen van een uitgebreide tekening bij het aanvraagformulier evenementenvergunning met daarin alle belangrijke gegevens van het evenement en de locatie.

Op basis van de melding volgt een beoordeling en eventueel aanvullende eisen in het kader van de brandveiligheid. De gemeente of brandweer controleert of de activiteit aan de brandveiligheidseisen voldoet. Het gaat om ‘niet-bouwwerken’, zoals tenten op evenemententerreinen, tribunes en varende objecten. Het bevoegde gezag is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de plaats geheel of in hoofdzaak ligt. Het toezicht op naleving berust dan ook bij de gemeente.

De Bgbop in Digitale Checklisten

Digitale Checklisten heeft checklisten voor alle voorschriften van het besluit. De checklisten zijn overzichtelijk onderverdeeld in categorieen en bij iedere vraag kan het betreffende artikel en de toelichting direct worden bekeken.

Vragen

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.