Brief Vooroverleg Omgevingswet in DC

In de Omgevingswet ligt de nadruk op het vooroverleg. Partijen moeten aan tafel zitten en een inhoudelijk gesprek houden. Maar wat houdt het vooroverleg in? Wat zijn de voordelen? Lees het hier.

Vooroverleg

Wat is vooroverleg? Het vooroverleg is een informeel gesprek tussen de gemeente en de initiatiefnemer van een vergunningplichtige activiteit. Het gesprek vindt vóór de aanvraag van een omgevingsvergunning plaats. Partijen brengen daarmee (vroegtijdig) kennis in, verschaffen standpunten en inzichten en beoordelen toekomstige plannen en aanvragen. De inrichting van het vooroverleg hangt erg af van het type project en de complexiteit ervan. Daarom is het vooroverleg vormvrij en ligt het initiatief geheel bij de initiatiefnemer.

Het vooroverleg kent vele voordelen, zoals snelheid, flexibiliteit en participatie. De gemeente kan de plannen van de initiatiefnemer vóór de aanvraag van de omgevingsvergunning al toetsen en bevordert daarmee de kwaliteit van ingediende aanvragen. Daardoor proberen partijen vertraging in het vergunningsproces zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast betrekt het meerdere partijen aan de voorkant en zorgt het voor betrokkenheid en (vroegtijdig) inspraak.

Participatie Vooroverleg is onderdeel van participatie, een belangrijke pijler binnen de Omgevingswet. Zie bijvoorbeeld artikel 7.4 Omgevingsregeling en artikel 16.55 lid 7 Omgevingswet. Bij participatie staat de volgende vraag centraal: hoe betrekken we burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere bestuursorganen bij de voorbereiding? Vooroverleg biedt daarbij een moment om participatie te verwezenlijken. De initiatiefnemer speelt daarin een grote rol en heeft zelf de verantwoordelijkheid om de relevante partijen te informeren en te betrekken.

Module Omgevingswet Digitale Checklisten beschikt over de Module Omgevingswet. Met deze module zorgen wij voor een efficiënt verloop van het vergunningsproces. Zo heb je met één druk op de knop de juiste brief bij iedere stap in het proces. De juristen van Digitale Checklisten stelden diverse basisbrieven op, zoals een brief voor vooroverleg, ontvangstbevestiging van een aanvraag, verzoek om aanvullende gegevens en nog veel meer. Iedere brief is daarbij gekoppeld aan de juiste wetsartikelen en toelichting. Je kan daarbij meteen aan de slag met jouw logo op de brieven of zelf templates toevoegen in jouw eigen huisstijl. Met onze basisbrieven voor de reguliere en uitgebreide procedure ben je helemaal klaar voor de Omgevingswet! Ben je geïnteresseerd? Vraag direct een demo aan.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.