Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering

Op 1 april 2019 trad een nieuw Certificatieschema Procescertificaat Asbestinventarisatie in werking. De Stichting Ascert stelde het nieuwe schema voor bedrijven die asbest inventariseren en voor bedrijven die asbest verwijderen op. De Arbeidsomstandighedenregeling bepaalt dat deze bedrijven dienen te beschikken over een certificaat op basis van dit nieuwe certificatieschema.

caution-sign-3789325 1920

Wijzigingen

Het nieuwe schema nam grotendeels de oude bijlage over. Behalve de nodige, met name tekstuele en wetstechnische, wijzigingen zijn er ook inhoudelijke aanpassingen. Onder meer wijzigingen ten aanzien van het kwaliteitssysteem, faciliteiten en arbeidsmiddelen, uitvoering asbestinventarisatie, de vereiste documenten bij asbestverwijdering, eisen aan het certificatiepersoneel, gegevens in het procescertificaat, verslag van beoordeling bij verlening, minimale tijdsbesteding van een certificerende instelling. Bovendien zijn ter voorkoming van ongewenste vormen belangenverstrengeling de definities van de diverse betrokken partijen in de asbestinventarisatie en asbestverwijdering aangescherpt.

Certificatieschema in DC

Het team Contentmanagement maakte naar aanleiding van de wetswijziging een nieuwe checklist en nieuwe checklistvragen. Wil je hier ook gebruik van maken? Vraag dan direct een demo aan.

Vragen

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.