Checklisten toezichtprotocol Bouw aangepast in DC!

Het toezichtprotocol van de Vereniging BWT Nederland is al vele jaren een erkend instrument voor het toezicht op nieuwbouw- en verbouwwerkzaamheden. De Omgevingswet en het besluit bouwwerken leefomgeving passen de systematiek van het toezichtprotocol aan. Er is nu een risicomatrix en er zijn specifieke checklisten voor nieuwbouw (Hoofdstuk 4 Bbl) en voor verbouw (Hoofdstuk 5 Bbl). Als reactie hierop past Digitale Checklisten de checklisten voor het toezichtprotocol aan. Wat is het toezichtprotocol en welke checklisten heeft DC klaar? Lees het hier!

VTH

Wat is het toezichtprotocol bouw? Het toezichtprotocol beschrijft op een transparante wijze wat een toezichthouder moet controleren tijdens de bouw. Het protocol omvat diverse objectieve criteria, zoals een juiste funderingsconstructie, het leidingverloop en de isolatie. Bovendien registreren toezichthouders de controleresultaten op een heldere wijze, wat zowel de kwaliteit van het toezicht als de bouwwerkzaamheden verbetert.

Risicomatrix Niet alleen het toezichtprotocol moet worden ingevuld, ook de risicomatrix vereist invulling. De risicomatrix biedt inzicht in de veiligheidsrisico's voor de omgeving. De matrix begint met enkele vragen om te bepalen of het noodzakelijk is om de gedetailleerde risicomatrix in te vullen. De risicomatrix beoordeelt verschillende aspecten in het kader van veiligheid en impact van de bouw en stelt de inspecteur in staat het veiligheidsrisico nauwkeurig te beoordelen.

Bouwveiligheidsplan Indien de risicomatrix een score van 12 punten of meer oplevert, is het noodzakelijk een bouwveiligheidsplan op te stellen en een veiligheidscoördinator aan te stellen. Het veiligheidsplan omvat de genomen maatregelen voor het waarborgen van de veiligheid, evenals de overeenkomsten met zowel de gemeente als externe partijen. De veiligheidscoördinator draagt de verantwoordelijkheid voor het bijhouden van de risicobeoordeling en het veiligheidsplan.

Welke checklisten heeft DC klaargezet? Digitale Checklisten actualiseert op basis van de nieuwe documenten de checklisten. De checklisten zijn onderverdeeld in gebouwtypen: Wonen, Publiek en Bedrijf. Zo wordt per type bouwproject een verschil aangebracht in het gewenste toezicht. Daarnaast biedt DC checklisten aan voor de risicomatrix en het bouwveiligheidsplan.

Meer informatie Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.

Deze site gebruikt cookies om de site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag. Als je deze site gebruikt, ga je akkoord met het gebruik van cookies.