Controle afvalstoffen binnenvaart

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) en Port of Amsterdam controleerden gezamenlijk binnenvaartschepen en overslagbedrijven op de naleving van de regels betreffende de verzameling, afgifte en inname van afval. De inspecteurs van OD NZKG maakten daarbij gebruik van een handige digitale checklist voor de controle van de losverklaring.

Losverklaring

Gezamenlijke actiedag

Op dinsdag 6 juli jl. hielden inspecteurs van OD NZKG en Port of Amsterdam een gezamenlijke actiedag. Tijdens de actiedag controleerden de samenwerkende instanties of binnenvaartschepen en overslagbedrijven zich hielden aan de regels betreffende de verzameling, afgifte en inname van afval.

Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart

Op binnenvaartschepen ontstaan verschillende soorten afvalstromen. Het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart verplicht binnenvaartschippers om de afvalstromen te registeren.

Het verdrag maakt een onderscheid in drie soorten afval:

  • Deel A: Verzameling, afgifte en inname van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval;
  • Deel B: Verzameling, afgifte en inname van afval van de lading;
  • Deel C: Verzameling, afgifte en inname van overig scheepbedrijfsafval, zoals huisvuil en klein gevaarlijk afval.

Losverklaring

De voorschriften betreffende de losverklaring zijn opgenomen in Deel B: Verzameling, afgifte en inname van afval van de lading. Bij het lossen van lading van een schip zijn de schipper en de overslaginrichting steeds verplicht om een losverklaring in te vullen. Ieder schip dat binnen het toepassingsgebied van het Verdrag is gelost, moet beschikken over een geldige losverklaring. Deze losverklaring dient ten minste zes maanden na afgifte aan boord bewaard te worden, dit is een wettelijke bewaarplicht (art. 6.03 Bijlage 2 van het Verdrag). Als blijkt dat bij inspectie de losverklaring onvolledig is ingevuld, is er sprake van een overtreding die kan leiden tot een boete.

Checklist losverklaring

Om deze inspecties te digitaliseren maakten de contentmanagers van Digitale Checklisten een handige checklist checklist voor de zogenaamde Losverklaring. De gegevens kunnen tijdens de controle direct in de checklist worden opgenomen. Daarmee zijn alle bevindingen digitaal vastgelegd en kan met een druk op een knop een controlerapport worden gemaakt.

We hebben de checklist goed kunnen gebruiken, het was een mooie houvast voor de controles.

Handig instrument

Het werken met de checklist is volgens Bart Menses, beleidsmedewerker Milieu en Leefomgeving bij OD NZKG, goed bevallen. ‘We hebben de checklist goed kunnen gebruiken, het was een mooie houvast voor de controles’, aldus Menses. De aankomende periode wordt de actie geëvalueerd en in september voeren beide organisaties opnieuw controles uit.

Vragen?

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.