DC maakt mogelijk: een soepele overgang naar de nieuwe Omgevingswet

De bruidsschat in het Nederlandse Omgevingsrecht verwijst naar een pakket van regels en verantwoordelijkheden die het Rijk gaat overdragen aan gemeenten en waterschappen in het kader van de nieuwe Omgevingswet die vanaf 1 januari 2024 in werking treedt. Het doel van de bruidsschat is om een soepele overgang naar de nieuwe wetgeving te faciliteren.

mijnbouw

De bruidsschat als overgangsregelingsinstrument De bruidsschat is een overgangsregeling die ervoor zorgt dat gemeenten en waterschappen vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen werken met de nieuwe regelgeving. Gemeenten en waterschappen kunnen bruidsschat bepalingen van het omgevingsplan wijzigen en laten vervallen. Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) stelt de enige eisen over de inhoud van het Omgevingsplan. Gemeenten hebben tot 2029 de tijd om de Omgevingswet te implementeren. Provincies krijgen geen bruidsschat, zij streven ernaar hun omgevingsverordening af te hebben voordat de Omgevingswet in werking treedt.

Uit welke wetgeving bestaat de bruidsschat? Het pakket aan regels van het Rijk bevat de bestaande regelgeving die betrekking heeft op de fysieke leefomgeving. Het gaat hierbij onder andere om regels op het gebied van lucht, bodem, water, geluid, afval en natuur. Een belangrijk deel komt uit verschillende besluiten en regelingen: Activiteitenbesluit/regeling, Besluit omgevingsrecht, Besluit lozen buiten inrichtingen, Besluit lozing afvalwater huishoudens, Bouwbesluit 2012 en Woningwet.

Hoe Digitale Checklisten bijdraagt aan de Bruidsschat Op dit moment werkt Digitale Checklisten aan een checklist die het handhaven van de regels uit de bruidsschat vereenvoudigt. Met behulp van deze checklist kunnen onze Omgevingsdiensten selecteren welke regelingen zij direct van de gemeente willen inspecteren. Hierdoor wordt het proces van implementatie van de bruidsschat voor onze klanten gestroomlijnd en efficiƫnter gemaakt.

Vragen Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.