De administratie van de vuurwerkverkoper

Bij de verkoop van vuurwerk horen een hoop administratieve verplichtingen afkomstig uit het Vuurwerkbesluit. Digitale Checklisten beschikt over het Landelijk Protocol Vuurwerk. Dit protocol bevat verschillende checklisten waarin deze administratieve verplichtingen voor de vuurwerkverkoper zijn opgenomen.

batch-books-document-education-357514 jpg

Vergunning

Allereerst is het van belang dat het verkooppunt een verkoopvergunning heeft op grond van de APV. Er bestaat namelijk een mogelijkheid om een verkoopvergunning te verplichten voor de verkoop van vuurwerk. Zonder verkoopvergunning mag dan geen vuurwerk worden verkocht.

Melding Vuurwerkbesluit

Op grond van art. 2.2.4 Vuurwerkbesluit moet een melding worden gedaan aan het bevoegd gezag wanneer je een inrichting opricht waar ten hoogste 10.000 kg consumentenvuurwerk wordt opgeslagen. De checklisten van het Landelijk Protocol Vuurwerk in Digitale Checklisten bevatten vragen over deze melding. Zo kan eenvoudig worden gecontroleerd of de melding juist is ingediend en of de locatie conform de melding/vergunning is.

Registratie gegevens

Het bevoegd gezag dient op grond van art. 1.4.3 Vuurwerkbesluit bepaalde gegevens direct te kunnen inzien bij toegang tot de inrichting waar vuurwerk wordt verkocht. Bijvoorbeeld informatie over de plaats waar het vuurwerk is opgeslagen. Ook uit bijlage 1 van het Vuurwerkbesluit vloeien administratieve verplichtingen voor de vuurwerkverkoper voort. Zo dient de brandbeveiligingsinstallatie een goedkeurend inspectierapport of een certificaat te bevatten. Ook moeten er regelmatig inspecties plaatsvinden. De vuurwerkverkoper dient de registratie van bovenstaande gegevens bij de hand te hebben. Het Landelijk protocol Vuurwerk van Digitale Checklisten voorziet in checklistvragen waarin eenvoudig kan worden gecontroleerd of aan deze administratieve verplichtingen is voldaan.

Vragen

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.