De bewaarplaatsen van vuurwerk

Ook dit jaar zullen consumenten rond oud en nieuw weer volop vuurwerk gaan kopen. De verkoop van vuurwerk is dit jaar toegestaan op 28, 30 en 31 december. Op zondagen is het niet toegestaan om vuurwerk te verkopen. Wel zullen bedrijven voor deze data al veel vuurwerk opslaan, maar kan dit zomaar? Er zijn veel voorwaarden verbonden aan de bewaarplaatsen van vuurwerk. Deze zijn er natuurlijk om de veiligheid van personen en de omgeving te waarborgen.

men-going-around-a-warehouse-1797428

Bufferbewaarplaats en bewaarplaats

Allereerst zijn er twee soorten bewaarplaatsen voor vuurwerk. Ten eerste, is er de bufferbewaarplaats waar men zowel verpakt als onverpakt vuurwerk mag opslaan. Daarnaast is er de bewaarplaats waar slechts verpakt vuurwerk bewaard mag worden. Het is niet verplicht om zowel een bufferbewaarplaats als een bewaarplaats te hebben. Echter is verkoop vanuit de bufferbewaarplaats niet toegestaan, waardoor er altijd een aparte verkoopruimte dient te zijn. Ook is het niet toegestaan om andere goederen dan consumentenvuurwerk in de (buffer)bewaarplaats op te slaan.

Voorwaarden (buffer)bewaarplaats

In paragraaf 3 van bijlage 1, onderdeel B van het Vuurwerkbesluit zijn voorschriften opgenomen voor het gebruik van een bewaarplaats en bufferbewaarplaats. Zo dient de (buffer) bewaarplaats zodanig te zijn ingericht dat visuele inspectie van het vuurwerk en het in- en uitvoeren van vuurwerk mogelijk is. Het gangpad in de (buffer)bewaarplaats moet ten minste 75 cm breed zijn. Ook moet de bewaarplaats zodanig zijn ingericht dat het vuurwerk niet tegen installaties staat die warmte ontwikkelen. De afstand tussen dergelijke installaties en de stellingen bedraagt ten minste 30 cm. Verder houden ze voor de diepte van een stelling met opgeslagen vuurwerk ongeveer 100 cm aan. In de (buffer)bewaarplaats mogen vuurwerkbedrijven geen andere goederen dan vuurwerk opslaan.

Sprinklerinstallatie en brandmeldinstallatie

Om een beginnende brand te signaleren en een grote brand te voorkomen is het verplicht om in de (buffer)bewaarplaats en de verkoopruimte een automatische sprinklerinstallatie aanwezig te hebben. Daarnaast dient er een brandmeldinstallatie in de directe nabijheid te zijn. Deze voorschriften zijn opgenomen in paragraaf 5 van bijlage 1 van het Vuurwerkbesluit. Het is zeer belangrijk dat deze installaties aanwezig zijn om explosies te voorkomen.

Aanleiding verscherpte wet- en regelgeving

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen zijn er veel regels opgenomen in het Vuurwerkbesluit om een veilige opslag van vuurwerk te waarborgen. Deze wet- en regelgeving is niet altijd zo uitgebreid en toegespitst geweest. De aanleiding voor het aanscherpen van de wet- en regelgeving rondom vuurwerk was de vuurwerkramp in Enschede. Dit natuurlijk om dergelijke rampen in de toekomst te kunnen voorkomen.

Vuurwerk en Digitale Checklisten

Digitale Checklisten beschikt over het Landelijk Protocol Vuurwerk. Zo hebben wij de checklist “Vuurwerk – (Buffer)bewaarplaats - Gebruik”. Hierin zijn alle eisen aan de (buffer)bewaarplaats en het gebruik daarvan verwerkt. Met het Landelijk Protocol Vuurwerk in Digitale Checklisten ben je helemaal klaar voor het vuurwerkseizoen! Wil je hier ook gebruik van maken? Vraag dan direct een demo aan.

Vragen

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.