De Energie- en informatieplicht

Onlangs kregen wij het verzoek van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) om checklisten klaar te zetten omtrent de energiebesparende maatregelen. Sinds 1 juli 2019 geldt de informatieplicht energiebesparing. Dit houdt in dat inrichtingen die per kalenderjaar een energieverbruik hebben van meer dan 50.000 kWh of van 25.000 m³ aardgas moeten voldoen aan de energiebesparingsplicht. Voor inrichtingen die aan de energiebesparingsgplicht moeten voldoen geldt ook de informatieplicht energiebesparing. Hoe werkt dat in de praktijk? Lees het hier.

Schermafbeelding 2020-03-23 om 13 40 03 png

Energiebesparingsplicht Het Activiteitenbesluit verplicht inrichtingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder uit te voeren. Door alle voor de bedrijfstak toepasselijke maatregelen te treffen voldoet een inrichting aan de energiebesparingsplicht. Daarnaast is het mogelijk om voor elke toepasselijke energiebesparende maatregel die het bedrijf niet neemt, een gelijkwaardige of betere alternatieve maatregel te nemen. Met de alternatieve maatregel moet net zo veel of meer energie bespaard worden als met de voorgeschreven energiebesparende maatregel. Het bevoegd gezag bepaalt uiteindelijk of de inrichting hiermee voldoet aan de energiebesparingsplicht.

Informatieplicht Naast de energiebesparingsplicht geldt ook een informatieplicht. Dit houdt in dat inrichtingen moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij uitvoeren. Inrichtingen die aan deze verplichting moeten voldoen hadden voor 1 juli 2019 in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) moeten rapporteren. Vervolgens is het bevoegd gezag verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de wettelijke energiebesparingsplicht en informatieplicht. Het bevoegd gezag kan deze bevoegdheden ook aan omgevingsdiensten delegeren. Onlangs kregen wij het verzoek van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) om checklisten klaar te zetten omtrent de energiebesparende maatregelen. OD NZKG ontving de rapportages van de RVO en gaat over tot controles. De controles voeren zij uit met de checklisten van DC!

DC en de energiebesparingsplicht De eerste energiebesparende maatregelen traden in december 2015 in werking. Deze maatregelen waren van toepassing op zeven bedrijfstakken. Later, in juli 2017, kwamen daar vijf bedrijfstakken bij. Tot slot vulde de wetgever de bedrijfstakken aan met zeven branches. In bijlage 10 van de Activiteitenregeling zijn momenteel 19 bedrijfstaken opgenomen. We hielden de wijzigingen nauwlettend in de gaten en voerden die door in onze checklisten. Op basis van de wijzigingen voegden wij nieuwe maatregelen toe én verwijderden wij maatregelen van de checklisten.

Vragen Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.