De standaard toepasbare regels in DC

In 2021 zal de Omgevingswet in werking treden. Hierbij hoort ook een goed digitaal stelsel die de uitvoering van de Omgevingswet zal ondersteunen. Er is een digitaal stelsel voor de Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, waarbij ICT-leveranciers en ontwikkelaars kunnen aansluiten met hun eigen applicaties. Door het bestuursakkoord implementatie omgevingswet zijn bestuursorganen verplicht standaard toepasbare regels (STTR) te leveren aan de DSO. De bestuursorganen zullen aan de slag gaan met de toepasbare regels. Deze maken ze op basis van de Omgevingswet en de eigen lokale regels die gelden.

Wat is de STTR?

De standaard toepasbare regels zijn een begrijpelijke vertaling van juridische regels. De bestuursorganen maken vanuit een wetsartikel duidelijke vragen, zodat de aanvrager meteen begrijpt waar het om gaat. De STTR bevat ook het Informatiemodel Toepasbare Regels (IMTR). Dit model beschrijft de binnen de Toepasbare Regels gebruikte concepten en de relaties tussen deze concepten. Uit deze toepasbare regels zal een vragenboom voortvloeien.

Begrippen

Binnen de STTR worden een aantal begrippen gebruikt die de activiteit vastleggen. Onder activiteit verstaan we bijvoorbeeld het kappen van een boom of het bouwen van een dakkapel. De uitvoeringsregel is de ‘begrijpelijke’ vraag die we formuleren uit de juridische regel (het wetsartikel). Deze vraag heeft een ja/nee uitkomst. Een conversieregel is een stelling die we maken wanneer de uitkomst van de gestelde vraag geen ja of nee is. Dit is een open vraag. Een bedrijfsregel is de conclusie op de vraag, dus bijvoorbeeld of er een vergunningplicht is of niet. De interactieregel is de volgorde waarin de vragen in de uiteindelijke vragenboom verschijnen.

Voorbeeld

Als we de activiteit ‘bouwen dakkapel’ nemen, kunnen we de verschillende begrippen duidelijk onderscheiden. Een voorbeeld van een uitvoeringsregel is dan bijvoorbeeld: ‘Is de dakkapel voorzien van een plat dak?’. Op deze vraag is een ja/nee antwoord mogelijk. Deze uitvoeringsregel is veel makkelijker geformuleerd dan de onderstaande juridische regel uit de wet. Schermafbeelding 2019-10-04 om 14 48 55 png

Een voorbeeld van een conversieregel met betrekking tot het bouwen van een dakkapel is: ‘Op welk dakvlak wordt de dakkapel geplaatst?’. Op deze vraag is geen ja/nee antwoord mogelijk en dus zal men zelf het antwoord op de open vraag moeten invullen. De bedrijfsregel bij een aanvraag voor het bouwen van een dakkapel zou dan zijn of er een vergunningplicht is of niet.

Voor het maken van de STTR bouwde Digitale Checklisten een handige en eenvoudige tool. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze accountmanagers.

Vragen

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.