De vragenboom in perspectief: interventiebeleid van inspectiedienst

Onlangs schreven wij een kort artikel over de voortgang van de implementatie van de vragenboomstructuur. Inmiddels is het zover en is de checklist met vragenboom af. Samen met IGJ werkten we aan een voorbeeld van een vragenboom voor het interventiebeleid. Dat was een behoorlijke uitdaging met een erg mooi eindresultaat. In dit artikel gaan wij in op hoe het interventiebeleid van een inspectiedienst uitgewerkt is in een checklist en hoe de vragenboom ook voor jou handig kan zijn.

pexels-photo-905874

Hoe werkt de vragenboom?

De vragenboom is een hulpmiddel om te bepalen welke interventie toegepast kan worden in het geval van een normafwijking. De uitgangspunten voor de vragenboom die wij maakten zijn de richtlijnen die uit het interventiebeleid van de inspectiedienst voortvloeien.

Wanneer de inspecteur een normafwijking vaststelt, kan hij aan de hand van de checklist de interventie bepalen. Om een feitelijk kader te schetsen van de normafwijking wordt allereerst aan de hand van drie open vragen bepaald wat er is gebeurd, wie daarover aangesproken kan worden en of de inspectiedienst bevoegd is op te treden. De vraag met betrekking tot de bevoegdheid van de inspectiedienst is de eerste vraag in de checklist aan de hand van de vragenboom. Het antwoord op de vraag is immers bepalend voor de vervolgvraag.

Om de verschillende antwoorden te laten verwijzen naar verschillende vervolgvragen dien je in de beheerdersomgeving in een apart veld achter het antwoord een verwijzing naar de gewenste vervolgvraag ID op te nemen. Wanneer de inspectiedienst niet bevoegd is om op te treden volgt een bericht met een instructie voor de inspecteur om de normafwijking over te dragen aan een andere bevoegde partij. Is de inspectiedienst wel bevoegd tot optreden? Dan kan het wegingskader verder worden doorlopen.

In het bovenstaande voorbeeld is de vraag in de checklist:

Valt diegene die wij willen aanspreken en/of zijn handelen onder het toezicht van de inspectie?

De antwoordmogelijkheden zijn ‘ja’ en ‘nee’. In het aparte veld achter het antwoord ‘ja’ noteer je ‘ja:12345’. Op die manier verwijst dit antwoord naar de vervolgvraag met vraag ID ‘12345’. Daarmee wordt de checklist hervat. De antwoordmogelijkheid ‘nee’ verwijst door de vermelding ‘nee: 67890’ naar een bericht waarin instructies worden gegeven om de afwijking over te dragen naar een bevoegde partij.

Hoe werkt het interventiebeleid door in de vragenboom?

Na het vaststellen van haar bevoegdheid kan de inspectie overgaan op het vaststellen het risico v.an de normafwijking. Diverse criteria waaronder de mate van verwijtbaarheid van het handelen en de kans op herhaling in de toekomst bepalen het risico. De beantwoording van deze vraag geeft de inspecteur inzicht in de onderdelen die een risico vormen voor het functioneren van een instelling. Het aanvinken van meer risicofactoren indiceert in beginsel dat een normafwijking een hoog risico vormt. De afweging is aan het oordeel van de inspecteur.

Wanneer een inspecteur inzichtelijk maakt wat het risico is van de normafwijking, kan hij bepalen wat het gewenste doel van de interventie is. Dit kan preventief, correctief of punitief zijn. De verschillende doelen verwijzen naar verschillende takken van de vragenboom.

De vragenboom stelt passende interventies voor op basis van de gegeven antwoorden. De inspecteur bepaalt welke interventie hij op wil leggen indien er meerdere interventies mogelijk zijn. Soms kunnen meer interventies tegelijk opgelegd worden.

Het toetsten van de proportionaliteit en subsidiariteit van de interventie volgt in een controlemoment in de laatste stap van de checklist. Voldoet het besluit aan deze vereisten? Dan kan je de interventie opleggen.

Ook aan de slag met de vragenboom?

Maak je voor de eerste keer een vragenboom? Dan kan het helpen om een beslisboom uit te tekenen met de verschillende mogelijkheden en de daaropvolgende uitkomsten. Door het visualiseren van de beslisboom zie je duidelijk welke stappen je moet nemen om uit te komen bij het gewenste eindresultaat.

Vragen

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.