Deadline voor omgevingsverordeningen

De Omgevingswet zal naar verwachting in 2021 in werking treden. Niet alleen op gemeentelijk niveau, maar ook op provinciaal vlak zal dit voor veel verandering zorgen. Op gemeentelijk niveau zullen de huidige bestemmingsplannen bij inwerkingtreding automatisch worden omgezet naar een omgevingsplan. Door de uitgestelde werking hebben gemeenten vervolgens tot 2029 de tijd om hun integraal omgevingsplan te voltooien. Hoe zit het met de provinciale omgevingsverordeningen?

business-people-calendar-cellphone-1187439

Bruidsschat

De uitgestelde werking van het omgevingsplan vloeit voort uit de Invoeringswet. Hierin is onder andere de bruidsschat opgenomen. De bruidsschat bestaat uit een aantal regels die vanuit het Rijk gedecentraliseerd worden naar de gemeenten en waterschappen. De uitgestelde werking zorgt ervoor dat gemeenten en waterschappen vervolgens tot 2029 de tijd hebben om deze regels te verwerken in hun omgevingsplan. Zo’n bruidsschat bestaat niet voor provincies; zij dienen de omgevingsverordeningen klaar te hebben voor 2021, wanneer de Omgevingswet in werking treedt.

Gevolgen voor provincies

De provinciale omgevingsverordeningen zullen regels overnemen die momenteel nog in de volgende verordeningen te vinden zijn:

  • de milieuverordening
  • de planologische verordening
  • de ontgrondingenverordening
  • de landschapsverordening
  • de grondwaterverordening

De provincies worden geacht hun omgevingsverordeningen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet af te hebben. Wanneer deze niet op tijd af zijn, kunnen de provinciale belangen behartigd blijven met behulp van regels uit de Omgevingswet.

Vragen

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.