Digitale Checklisten en het Besluit activiteiten leefomgeving

Het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal) is één van de vier AMvB's bij de Omgevingswet. Het Bal bevat regels over de praktische uitvoering van de Omgevingswet. Naar verwachting treedt het Bal, samen met de Omgevingswet, op 1 januari 2021 in werking. Wil je weten wat Digitale Checklisten doet zodat je aan de slag kan met het Bal? Lees het hier!

photo-1580120656760-c652daad203c jpeg

Het Bal bevat regels waaraan burgers, bedrijven en overheden zich moeten houden als ze milieubelastende activiteiten uitvoeren in de fysieke leefomgeving (art. 2.1 Bal). Ook bepaalt het Bal welk bestuursorgaan bevoegd gezag is. Het gaat hierbij om het bevoegd gezag waaraan een melding wordt gedaan, dat een maatwerkvoorschrift kan stellen en dat beslist op een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen. Het bevoegd gezag kan zowel het Rijk, een provincie een waterschap als een gemeente zijn (afdeling 2.2. Bal).

Digitale Checklisten en het Besluit activiteiten leefomgeving

Het contentmanagementteam van Digitale Checklisten werkt hard om samen met onze gebruikers klaar te zijn voor de Omgevingswet. Op basis van de structuur van het Bal ontwikkelen we eenvoudige vragenbomen die gebruikers voor ieder onderwerp direct naar de juiste specifieke onderdelen loodst. Momenteel ontwikkelt het team vragenbomen voor stookinstallaties, afvalbeheer en water. De prioriteit van onderwerpen voor het ontwikkelen van Bal-vragenbomen bepaalt het team door het gebruik van huidige checklisten door onze klanten. Behalve de Bal-vragenbomen, beschikken wij over onze eigen digitale wettenbundel Lawcat. Lawcat vulden wij met wetteksten en toelichtingen van o.a. het Bal . Deze digitale wettenbundel is voor eenieder toegankelijk! Naast Bal-vragenbomen en Lawcat maken wij factsheets beschikbaar. In de factsheets vind je de belangrijkste juridische informatie voor de activiteiten op grond van het Bal waar wij vragenbomen voor creëren én je vindt er producten die wij aanbieden.

Vragen

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.