Drank- en Horecachecklisten

Het nieuwe jaar is weer van start gegaan en dit gaat bij velen gepaard met het nuttigen van de nodige alcoholische versnaperingen. Even het vuurwerk op straat bekijken met champagne in de hand of voor de jongeren een BVO’tje (biertje voor onderweg). Maar is dit drinken op straat eigenlijk wel toegestaan? In de algemene plaatselijke verordeningen nemen gemeenten hier regels voor op.

DW4W4JKS9I

In de APV van de gemeente Velsen staat een artikel over verboden drankgebruik, namelijk artikel 2:31. Hierin vind je op welke plaatsen je alcohol mag nuttigen en op welke plaatsen niet. Het college wijst gebieden aan waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke alcoholhoudende drank bij zich te hebben. In het tweede lid van artikel 2:31 van de APV staat op welke plaatsen het verbod niet van toepassing is. De ontheffing geldt voor een terras dat behoort tot een horecabedrijf en een andere plaats dan een horecabedrijf onder artikel 35 van de Drank- en Horecawet.

In het aanwijzingsbesluit van de gemeente Velsen is te lezen op welke gebieden het verbod openlijk drankgebruik van toepassing is. Hierin is te zien dat het openlijk drankgebruik verboden is voor een zeer groot aantal straten. In het aanwijzingsbesluit geven ze ook aan waarom deze gebieden zijn aangewezen. Het gebruik van alcohol op straat veroorzaakt in een aantal delen van de gemeente overlast. Daarnaast bestaat de overlast uit het hinderlijke aanwezig zijn, baldadigheden en het plegen van vernielingen. Ook is het zo dat de politie pas kan optreden nadat er specifieke gebieden zijn aangewezen waarin openlijk drankgebruik verboden is. Het is wenselijk dat de politie bij overlast kan optreden in deze gebieden.

Digitale checklisten heeft Drank- en Horecachecklisten waarin al deze regels zijn opgenomen, waaronder het verboden drankgebruik. De checklisten bestaan uit vragen die gekoppeld zijn aan de APV van de desbetreffende gemeente, maar ook aan de Drank- en Horecawet. De checklisten zijn onderverdeeld in verschillende categorieën, zo hebben wij een checklist voor paracommerciële inrichtingen, de exploitatie van een horecabedrijf, slijterijen, speelhallen en evenementen.

Mocht je dus je glas champagne of BVO’tje op een openbare plaats willen nuttigen, kijk dan eerst even of het alcoholverbod op jouw straat van toepassing is. Voor meer informatie of vragen over onze Drank- en Horecachecklisten kan je contact opnemen met de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.