Een belangrijke wijziging in het Vuurwerkbesluit

Brand-of explosiegevaar, overlast door gebruik van vuurwerk en aantasting van gezondheid is de problematiek waar de jaarwisseling om bekend staat. Afgelopen jaarwisselingen mocht nergens in Nederland vuurwerk worden afgestoken vanwege de corona problematiek en de toen al overvolle ziekenhuis en zwaarbelaste ziekenhuisafdelingen. Over zo’n totaalverbod gaat het dit jaar niet, wat betekent dat de meeste gemeenten weer de vuurwerkregels uit 2020 laten gelden. Twaalf gemeenten hebben voor de aankomende jaarwisseling al een geheel verbod op het afsteken van vuurwerk afgekondigd, waaronder de Gemeente Amsterdam. Benieuwd wat dit voor jou betekent? Lees dan verder!

STTR-Transparant png

De gemeenten vinden de overlast, de materiële schade, letsel en milieuvervuiling onevenredig groot en daarom kondigen zij een algeheel vuurwerkverbod af. Op deze plekken is wel fop-en schertsvuurwerk toegestaan. Verder maken ook een aantal gemeenten gebruik van vuurwerkvrije zones, wat betekent dat in gebieden rondom ziekenhuizen, verzorgingshuizen en kinderboerderijen geen vuurwerk mag worden afgestoken. Met dit soort regelingen rijst wel de vraag op hoe alle beperkingen op het afsteken van vuurwerk worden gecontroleerd en gehandhaafd. Hierbij komt kijken dat door landelijke wet-en regelgeving het niet mogelijk is om verkoop in de stad te verbieden.

Om het vuurwerkverbod te laten slagen, moeten de Amsterdammers goed worden geïnformeerd, want er is al gebleken dat heel weinig mensen weten dat het afsteekverbod er is. Verder is het zaak dat de gemeenten meer alternatieven bieden zoals de nu al georganiseerde spectaculaire vuurwerkshow op het Museumplein. Vuurwerkshows door professionals zijn immers wel toegestaan. Verder zal ook moeten worden geïnvesteerd in handhaving en communicatie.

Wetswijziging De eerste stappen naar verbetering van de handhaafbaarheid van vuurwerk zijn al gezet, namelijk door de wijziging van het Vuurwerkbesluit in verband met verbetering van de handhaafbaarheid en enkele andere wijzigingen. De wijziging in het vuurwerkbesluit beoogd het Vuurwerkbesluit beter uitvoerbaar en handhaafbaar te maken. De handhaving en opsporing van illegaal vuurwerk wordt verbeterd doordat expliciet wordt bepaald dat het bezit van vuurwerk zonder categorieaanduiding verboden is. Met de wijziging worden de begrippen ‘’consumentenvuurwerk’’ en ‘’professioneel vuurwerk’’ weer toegevoegd, om de strafrechtelijke handhaafbaarheid te bevorderen. Ook de wijziging van de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk draagt bij aan de noodzakelijke handhaving. Vuurwerk van categorie F3 is niet langer aangewezen als vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik.

Handige checklists klaar voor gebruik! Ter conclusie, door de wetswijzigingen zijn de eerste stappen gezet naar verbetering van de handhaafbaarheid van gevaarlijk vuurwerk én het vuurwerkverbod van aankomende jaarwisseling. Digitale Checklisten heeft alle wijzigingen in Lawcat doorgevoerd en wij houden u op de hoogte van veranderingen in het Vuurwerkbesluit en andere regelingen in combinatie met de Omgevingswet. Wij bieden up to date vuurwerk checklisten gespecificeerd in evenementen, voorcontroleprocessen, ontbranden van vuurwerk en verkoopperiode.

Meer informatie Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.