Energiebesparing in de Omgevingswet

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wijzigt de wet- en regelgeving voor energiebesparing. Voorschriften in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving vervangen de huidige regels over energiebesparing in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Benieuwd wat er nog meer verandert? Lees het hier!

STTR-Transparant

Energiebesparingsplicht

De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven om alle energiebesparende maatregelen te nemen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder. Deze plicht is in het huidige recht te vinden in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit . De komst van de Omgevingswet verandert de energiebesparingsplicht niet. Energiebesparing levert immers een belangrijke bijdrage aan vermindering van CO2.

In tegenstelling tot het geldende artikel 2.15 Activiteitenbesluit , is de energiebesparingsplicht onder de Omgevingswet vastgelegd in zowel het Bal als het Bbl. Zo regelt het Bal in artikel 5.1.5 de energiebesparingsplicht voor milieubelastende activiteiten en artikel 3.84 van het Bbl voor gebruiksfuncties. Het Bal bevat ook voorschriften die per milieubelastende activiteit aangeven of de energiebesparingsplicht van toepassing is. De regels hieromtrent zijn te vinden in voorschriften met als titel ‘algemene regels’ bij de milieubelastende activiteiten in het Bal.

Erkende maatregelen

Conform artikel 5.15 Bal is de energieverplichting van toepassing op de milieubelastende activiteiten. Aan deze verplichting is ingevolge artikel 4.14 van de Omgevingsregeling voldaan indien de maatregelen vastgelegd in bijlage VII Omgevingsregeling zijn uitgevoerd. Bijlage VII Omgevingsregeling komt overeen met de huidige Bijlage 10 Activiteitenregeling waarin de erkende maatregelen zijn opgenomen. De komst van de Omgevingswet verandert de inhoud van de erkende maatregelen niet. Het verschil met het huidige recht is de splitsing in milieubelastende activiteiten en activiteiten rond bestaande gebouwen. Bijlage XVIIIa Omgevingsregeling bevat de energiebesparende maatregelen van activiteiten rond gebouwen. Artikel 3.84 Bal heeft daarover de volgende toelichting: ‘Het gaat hier om maatregelen ter beperking van het zogenoemde gebouwgebonden energieverbruik, dat wil zeggen het energieverbruik voor ruimteverwarming, ruimtekoeling, ventilatie, warmtapwater, verlichting en elektriciteit voor de hiervoor benodigde installaties.’ Verlichting dat kan worden aangemerkt als niet-ingebouwde verlichting (zoals buitenverlichting en reclameverlichting) zijn dan weer opgenomen in bijlage VII Omgevingsregeling.

De wetgever heeft met de komst van de Omgevingswet milieubelastende activiteiten en gebruiksfuncties gesplitst. De plaats van energiebesparing in de Omgevingswet verduidelijkt deze splitsing dan ook.

Vragen?

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.