Handige factsheets in Lawcat

Sinds kort zijn er handige factsheets te lezen in Lawcat. Deze factsheets geven een kort overzicht over de milieubelastende activiteiten uit het Besluit activiteiten leefomgeving. Wil je meer weten? Lees het hier!

Het contentmanagementteam van Digitale Checklisten maakt voor alle nieuwe wet- en regelgeving nieuwe checklisten. Zo beschikken wij over checklisten voor vergunningverlening en toezicht en handhaving van het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal). Deze checklisten zijn voorzien van handige vragenbomen. Via slimme vragen bepaal je eenvoudig welke regelgeving van toepassing is. Maar Digitale Checklisten houdt hier niet op! Wij hebben als doel vraagstukken van onze gebruikers direct om te zetten naar bruikbare oplossingen. Daarom gaan wij een stap verder dan anderen. Zo bieden wij niet alleen handige software en slimme vragenbomen en checklisten. Wij stelden ook handige factsheets op voor alle activiteiten uit het Bal. Met deze factsheets heb jij op ieder moment inzicht in alle relevante gegevens, regelgeving, producten en modules. Bij Digitale Checklisten krijg je meer waar voor hetzelfde geld!

Schermafbeelding 2020-03-05 om 11.40.27

Indeling

Welke onderdelen bevatten de factsheets? De factsheets in Lawcat bestaan uit drie categorieën: inleiding, milieuregels en formulieren en checklisten. Eerst gaat de factsheet kort in op de regels voor milieubelastende activiteiten. In het tweede hoofdstuk gaan we dieper in op de milieuregels. Denk bijvoorbeeld aan reikwijdte, uitzonderingsgevallen, meldingsplicht, vergunningplicht en dergelijke. Daarmee kaderen we de milieubelastende activiteit nader in en krijg je in één oogopslag de belangrijkste onderdelen van deze activiteit te zien. Ten slotte bevat de factsheet nog een categorie over de formulieren en checklisten. Zo biedt Digitale Checklisten formulieren en checklisten voor het beoordelen van een aanvraag. Ook voor interne controles op de naleving van de voorschriften en voor toezicht en handhaving bieden wij checklisten voor de onderwerpen van het Bal die van toepassing zijn op jouw activiteiten. Ben je nieuwsgierig geworden? Binnenkort lees je meer op onze website!

Vragen

Wil je meer informatie over de nieuwe modules en producten die Digitale Checklisten aanbiedt? Neem contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.