HKZ-126 module

Denk je erover om certificering aan te vragen voor de HKZ-126 norm? Of wil je een beter proces inrichten met betrekking tot de hercontroles? Ben je benieuwd hoe Digitale Checklisten hierbij kan helpen? Lees dan verder!

HKZ 126

ALLES IN ÉÉN DIGITAAL DOSSIER Met onze oplossing voor kwaliteitsbeheer kan jouw organisatie efficiënt voldoen aan de eisen van de HKZ-norm. De HKZ-norm is een kwaliteitsnorm voor de zorgsector in Nederland. Zorginstellingen kunnen certificering aanvragen om aan te tonen dat ze voldoen aan deze norm. Het behalen van een HKZ-certificaat toont aan klanten en andere professionals dat de organisatie intern goed georganiseerd is en zich continue bezighoudt met verbetering van de dienstverlening.

Wij bieden een digitale oplossing waarbij de verschillende hoofdstukken van de norm worden omgezet in checklisten. Elke checklistvraag is gebaseerd op een bepaling uit de norm en biedt extra informatie over de interpretatie ervan. Je kan prioriteiten toekennen aan bepaalde vragen, notities toevoegen of taken toewijzen aan teamleden voor bepalingen die actie vereisen.

DIRECT INZICHT IN DATA In ons overzichtelijke dashboard heb je direct inzicht in alle verplichtingen en heb je de mogelijkheid om rapportages te maken van uitgevoerde werkzaamheden. Met behulp van het dashboard kan je in één oogopslag zien hoe de verschillende processen binnen jouw organisatie ervoor staan en wie eraan werkt.

VEILGHEIDSMAGANEMENTSYSTEEM Om voor certificering in aanmerking te komen, dient een zorginstelling een veiligheidsmanagementsysteem in huis te hebben. Een veiligheidssysteem bestaat onder andere uit een systeem voor het melden van incidenten, veiligheidsbeleid en -strategie en de uitvoer van risicoanalyses. Met behulp van onze checklisten is duidelijk te achterhalen waar het systeem van de zorginstelling aan voldoet en waar het nog aan ontbreekt.

Daarnaast kan je alerts instellen voor automatische updates wanneer vooruitgang is geboekt, actie moet worden ondernomen of wanneer een overtreding plaatsvindt. Onze oplossing stimuleert continue verbetering van de interne organisatie door middel van de plan-do-check-act cyclus.

GEEN ONVERWACHTE VERRASSINGEN BIJ AUDITS Digitale Checklisten zorgt ervoor dat je alle noodzakelijke informatie hebt om de certificering te behalen. De toetsing van de certificering vindt plaats in overeenstemming met de NTA 8224, die een aanvulling vormt op de NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 en specifieke afspraken bevat voor de HKZ-norm. Beide normen zijn verwerkt in onze checklisten, zodat je voorbereid bent op de toetsing en geen onverwachte punten tegenkomt tijdens een audit.

De HKZ-norm stelt dat het uitvoeren van risicoanalyses essentieel is voor een organisatie, omdat deze informatie kan bijdragen aan het veiliger inrichten van processen en het veiliger uitvoeren van zorgverlening voor patiënten. Digitale Checklisten biedt checklisten die zijn gebaseerd op de eisen die het HKZ-certificatieschema Cliënt-/Patiëntveiligheid stelt aan de methode voor risicoanalyse, welke elke organisatie moet volgen.

PERIODIEK GEBRUIK Omdat jaarlijkse controles plaatsvinden na certificering, biedt Digitale Checklisten een kalenderfunctie waarmee je deze controles kan voorbereiden en inplannen. Door het toekennen van statussen aan dossiers of subdossiers, kan je zien waar je je in jouw voorbereidingen bevindt: voldoe je al aan een deel van de norm, waar voldoe je nog niet en welk deel moet opnieuw worden beoordeeld. Indien gewenst, kunnen deze statussen aangepast worden zodat ze aansluiten bij jouw werkproces.

Vragen Heeft u interesse in de module voor HKZ-126? Vraag dan een live demonstratie aan. We maken graag een afspraak om je persoonlijk kennis te laten maken met alle mogelijkheden van Digitale Checklisten. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.