Hoe zit het met vervoer van vuurwerk?

Voor het transport van vuurwerk zijn verschillende eisen. Dit moet namelijk zo veilig mogelijk, omdat het gaat om vervoer van gevaarlijke stoffen. Benieuwd welke eisen er allemaal gelden? Lees het hier.

pexels-photo-955792

Het einde van het jaar is bijna in zicht en dat betekent voor veel mensen ook: vuurwerk! Daarom zal Digitale Checklisten aankomende periode een serie artikelen over vuurwerk publiceren. Daarbij gaan wij onder andere in op transport, bewaarplaatsen, productveiligheid en verkoop. In het eerste deel bespreken we het transport van vuurwerk.

Routeplicht

Voor veilig vervoer van vuurwerk op de weg is de Wet vervoer gevaarlijke stoffen van belang. In deze wet staat namelijk de routeplicht. De routeplicht houdt in dat gemeenten binnen hun gemeentegrens routes kunnen aanwijzen. Het is verplicht om deze route te volgen bij vervoer van gevaarlijke stoffen. Als de stof routeplichtig is, is het is niet toegestaan om af te wijken van de vastgestelde route. Voor het vervoeren van consumentenvuurwerk geldt bijvoorbeeld geen routeplicht. Wel geldt: vermijdt de bebouwde kom. Dit is anders als het vervoer binnen de bebouwde kom noodzakelijk is voor het laden of lossen. Dit geldt ook als er geen route buiten de bebouwde kom beschikbaar is. De ondernemer moet wel de mogelijkheid hebben om zijn opslaglocatie te kunnen bevoorraden. De routeplicht geldt wel voor vervoer van professioneel vuurwerk. Het is daarbij mogelijk om van de route af te wijken. Dat kan door middel van een ontheffing van de gemeente.

Stilstaan en parkeren

In een beperkt aantal gevallen laat de wet het stilstaan van een voertuig met vuurwerk tijdens transport toe. Denk bijvoorbeeld aan slechte weersomstandigheden, ononderbroken laden en lossen van een voertuig of tijdens vuurwerkevenementen. Ook parkeren van voertuigen met vuurwerk mag niet altijd en overal. Daarbij maakt de wet onderscheid tussen parkeren binnen een inrichting en parkeren buiten een inrichting. Zo is parkeren binnen een inrichting verboden. Parkeren buiten een inrichting kan alleen op een beveiligd depot of fabrieksterrein. Is dat niet mogelijk? Dan mag parkeren op een afgelegen parkeerplaats of een geschikte open ruimte ook. Dat kan enkel onder strikte voorwaarden. In één van de alternatieven moet er bijvoorbeeld een bewaker aanwezig zijn. De bewaker moet op de hoogte zijn van de lading en de verblijfsplaats van de bestuurder.

Laden en lossen

Het laden en lossen van vuurwerk staat onder streng toezicht. Zo is het verboden om zonder toestemming van het bevoegd gezag consumentenvuurwerk op een voor het publiek toegankelijke plaats binnen een bebouwde kom te laden en/of te lossen. Daarbij kunnen in de toestemming voorwaarden staan, zoals tijdstip, datum en locaties. Gebeurt het laden en/of lossen van consumentenvuurwerk buiten de bebouwde kom? Dan is een voorafgaande melding aan de bevoegde autoriteit voldoende.

Vuurwerk en Digitale Checklisten

Digitale Checklisten beschikt over het Landelijk Protocol Vuurwerk. Zo hebben wij de checklist “Vuurwerk – Controle Verkoopperiode”. Daarin komt het vervoer van vuurwerk ruim aan bod. Met het Landelijk Protocol Vuurwerk in Digitale Checklisten ben je helemaal klaar voor het vuurwerkseizoen! Wil je hier ook gebruik van maken? Vraag dan direct een demo aan.

Volgende keer

Het volgende artikel zal gaan over de bewaarplaats van vuurwerk. Welke eisen gelden er voor het bewaren van vuurwerk? Hoe slaan we vuurwerk veilig op? Lees het binnenkort op Digitale Checklisten.

Vragen

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.