IGJ Verbeterdoelen MSZ 2022

Jaarlijks stelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een basisset op met verbeterdoelen voor de Medisch Specialistische Zorg (MSZ). Voor 2022 publiceerde de IGJ de Basisset MSZ 2022 met acht verbeterdoelen voor ziekenhuizen en indien van toepassing ook voor particuliere klinieken. De verbeterdoelen zijn cruciaal voor het toezicht en voor de continuïteit van goede zorg. De IGJ heeft DC gevraagd om voor elk van deze verbeterdoelen een checklist op te stellen voor het eenvoudig verzamelen en bewaren van informatie over de zorginstellingen.

Ziekenhuis afbeelding

Handige formules In de checklisten die wij voor de IGJ hebben gemaakt, wordt per verbeterdoel bijgehouden welke score de zorginstelling heeft behaald. Als aan alle verbeteronderdelen is voldaan, is er sprake van een procentuele score van 100% voor dat specifieke verbeterdoel. De procentuele score wordt berekend door gebruik te maken van formules in de checklist. Deze automatisering voorkomt rekenfouten en versnelt de verwerking van gegevens. Deze functie is erg belangrijk, omdat de score berekening in de checklisten over de MSZ verbeterdoelen steeds verschilt.

Aanpassingen naar wens De checklisten zijn gebaseerd op formulieren die de IGJ heeft aangeleverd waarin bepaalde tekst vet gedrukt is. De IGJ wil graag dat de checklisten op dit punt precies overeenkomen met de formulieren. Het was tot voor kort echter alleen mogelijk om in berichtvragen vetgedrukte tekst op te nemen. Om ook de andere vraagtypes overeen te laten komen met de formulieren heeft het developmentteam van DC de HTML aangepast en deze functie ook opengezet voor andere vraagtypen. Zo zorgen we ervoor dat de checklisten voldoen aan de specifieke wensen van de klant.

Automatisering waar nodig Daarnaast is het mogelijk om direct uit de checklist een rapport te krijgen dat teruggekoppeld kan worden naar de zorginstelling. Het rapport wordt samengesteld op basis van de antwoorden die worden gegeven in de checklist. Verder kan een rapport gemaakt worden van specifieke vragen uit verschillende checklisten. Ook deze automatisering bespaart tijd en werk.

Meer informatie Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.