Informatieplicht komt in hoog tempo dichterbij!

pexels-photo-243138

Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt in 2019 de informatieplicht erbij. Dit is wat je moet weten.

Energiebesparingsverplichting

Momenteel geldt een energiebesparingsverplichting. Deze plicht geldt voor inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken. In dat geval moet de drijver van de inrichting energiebesparende maatregelen nemen die zich binnen 5 jaar of minder terugverdienen (artikel 2.15 Activiteitenbesluit).In de praktijk blijkt het toezicht op (en handhaving van) de energiebesparingseis lastig. Zonder gegevens kunnen geen controles op de energiebesparingsplicht plaatsvinden. Daarnaast is duurzaamheid een hot topic op dit moment. Verduurzaming moet sneller, innovatiever en slimmer. De informatieplicht moet dit allemaal aanvechten!

Informatieplicht

Iedere inrichting die onder de energiebesparingsplicht valt, moet óók een rapport indienen bij het eLoket van RVO. In dat rapport moet staan welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd. Dit is de informatieplicht. Uiterlijk op 1 juli 2019 moeten drijvers voor het eerst rapporteren en vervolgens eenmaal per vier jaar.

Verhouding erkende maatregelen

Op 5 maart 2019 is de geactualiseerde erkende maatregelenlijst gepubliceerd. Mijn collega, Loraine Makatita, hield ons up-to-date over de doorvoering van erkende maatregelen in Digitale Checklisten. Lees hier over de officiële inwerkingtreding van de wetswijziging. Deze maatregelen vormen een uitgangspunt voor de informatie- en energiebesparingsplicht. Door alle toepasselijke maatregelen te nemen van de erkende maatregellijst kan een inrichting voldoen aan zijn verplichtingen. Voorbeelden zijn warmtewisselaars toepassen, het vervangen van lampen door ledlampen of isolatie aanbrengen om leidingen. Daarentegen kan de inrichting ook andere, gelijkwaardige, alternatieve energiebesparende maatregelen treffen. Daarbij is de omschrijving en motivering van groot belang. Hiermee krijgt de drijver meer vrijheid en flexibiliteit met betrekking tot energiebesparing.

Gevolgen

Na indiening van het rapport zal de gemeente of de omgevingsdienst deze informatie analyseren. Vervolgens kan binnen een korte tijd een controle plaatsvinden om te bepalen of de drijver van de inrichting zich houdt aan de energiebesparingsverplichting. De gemeente of de omgevingsdienst moet handhavend optreden als een drijver zich na een hercontrole nog steeds niet aan de wet houdt. Zij kunnen een last onder dwangsom opleggen als stok achter de deur.

Informatieplicht in Digitale Checklisten

Het contentmanagementteam van Digitale Checklisten houdt wetswijzigingen nauwlettend in de gaten, zo ook al het nieuws rondom de informatieplicht. Nieuwe content over de informatieplicht zal zeer binnenkort beschikbaar zijn voor jou als beheerder, zodat jij beschikt over actuele checklisten op basis van geldende wet- en regelgeving.

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@digitalechecklisten.nl

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.