Kerninstrumenten Omgevingswet: het omgevingsplan

Eén van de kerninstrumenten van de Omgevingswet is het omgevingsplan. Het omgevingsplan is anders dan het huidige bestemmingsplan. Wat zijn de grootste veranderingen? Wat betekent dat voor de gemeente? Lees het hier.

KlaarvoordeOmgevingswet-Transparant png

Het bestemmingsplan en omgevingsplan Momenteel kunnen gemeenten een bestemmingsplan opstellen. Artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat de gemeenteraad voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer bestemmingsplannen vaststelt. Een goede ruimtelijke ordening staat hierbij centraal. Een bestemmingsplan bevat de bestemming van een stuk grond van de gemeente en de daarbij behorende regels. Deze regels betreffen onder andere het gebruik van de grond en kenmerken van bouwwerken.

In de Omgevingswet verdwijnt het bestemmingsplan. Vanaf dat moment geldt een omgevingsplan. Artikel 2.4 Omgevingswet bepaalt dat de gemeenteraad voor het gehele grondgebied van de gemeente één omgevingsplan vaststelt waarin regels over de fysieke leefomgeving worden opgenomen. Verder bevat het omgevingsplan regels die nodig zijn voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Kortom: de gehele fysieke leefomgeving staat centraal.

Veranderingen: bredere reikwijdte en gebodsbepalingen Er zijn twee grote veranderingen te signaleren onder de nieuwe Omgevingswet. Allereerst verandert de focus van het omgevingsplan. Het zwaartepunt ligt nu bij de gehele fysieke leefomgeving in plaats van een goede ruimtelijke ordening. Dat betekent dat er veel meer geregeld kan worden in het omgevingsplan, zoals klimaat, veiligheid en gezondheid. Daarnaast is het ook mogelijk om gebodsbepalingen op te nemen in het omgevingsplan. Hierbij wordt een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten aan de burger opgelegd. Denk bijvoorbeeld aan het verplichten van groene daken of zonnepanelen. Dit is momenteel niet mogelijk in het bestemmingsplan vanwege het beginsel van toelatingsplanologie. Dat betekent dat een bestemmingsplan een burger niet kan verplichten tot het uitvoeren van hetgeen in het bestemmingplan is geregeld. Iedere burger mag zelf bepalen wat hij realiseert op zijn grondeigendom. Met de komst van de Omgevingswet kunnen gemeenten wél verplichtingen in het omgevingsplan opnemen en daarmee directer maatregelen voorschrijven.

Module Omgevingswet Digitale Checklisten beschikt over de module Omgevingswet. Deze module biedt alle benodigde instrumenten en content voor een succesvolle en probleemloze implementatie van de Omgevingswet. Eén van de instrumenten is de Omgevingsplanner. Onze Omgevingsplanner biedt een handig digitaal stappenplan waarmee je in 7 stappen zelf een omgevingsplan opstelt. De stappen zijn voorzien van achtergrondinformatie en zijn gekoppeld aan de relevante wetsartikelen van de Omgevingswet. Vul de ambities in, bepaal met het mengpaneel de toegestane omgevingswaarden en geef aan welke functies je toe wilt staan. Aan de hand van de keuzes geeft de Omgevingsplanner direct de bijbehorende standaardvoorschriften. Zo ben je op tijd klaar voor de Omgevingswet!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.