Koppeling met BAG

De nieuwste versie van Digitale Checklisten bevat een koppeling tussen Digitale Checklisten en het BAG register. Willem van Klinken. DC’s specialist in integraties, koppelde de standaard adresvelden van DC (locatie) aan het BAG register. Een popup op de kaartviewer bij een locatiedossier toont direct de belangrijkste BAG-gegevens. In de popup zit een link om het BAG-register en alle gegevens voor dat adres te bekijken.

Schermafbeelding 2019-04-16 om 18.02.32

Willem van Klinken is onze specialist in het maken van koppelingen. Recentelijk maakte hij een koppeling met het door omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gebruikte zaaksysteem Mozard. De koppeling zorgt ervoor dat het proces voor een hercontrole tussen DC en Mozard zonder tussenkomst van de inspecteurs verloopt. De nieuwste koppeling die Willem bouwde is die tussen DC en het BAG register. De vaste adresvelden van een dossier zijn automatisch gekoppeld aan het register.

’Nick Wiedeler, bouwinspecteur van de gemeente Amsterdam, was bij ons op kantoor en ik liet hem onze nieuwe gisviewer in de werkvoorraad zien. Tijdens de presentatie spraken we over andere wensen van Amsterdam’, vertelt Willem. Nick gaf aan dat een koppeling met het BAG register de inspecteur werk uit handen neemt. De Wet basisadministratie adresgegevens (Wet BAG) verplicht gemeenten om wijzigingen in de eigen basisadministratie door te geven aan de binnen de gemeente voor de BAG verantwoordelijke dienst. ‘Door de BAG direct aan het locatiedossier in DC te koppelen weet iedere inspecteur welke gegevens in het BAG staan en of deze nog kloppen met de werkelijkheid’, legt Willem uit.

Eerder maakte DC al een automatische bag-alert voor de gemeente. De alert stelt de verantwoordelijke afdeling in Amsterdam automatisch op de hoogte wanneer een bouwinspecteur in een checklist aangeeft dat de bouw gereed is. ’Samen met deze koppeling scheelt dat ons als gemeente behoorlijk wat administratief werk’, geeft Nick Wiedeler aan.

De BAG-koppeling is per direct gratis beschikbaar voor alle DC gebruikers.

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@digitalechecklisten.nl

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.