Lawcat: jouw online wettenbundel!

De gratis online wettenbundel Lawcat is direct gekoppeld aan wetten.nl en biedt voordelen die je nergens anders vindt. Toelichtingen zijn bijvoorbeeld direct te raadplegen bij het openen van een artikel. Het doorspitten van wijzigingsnota is hierdoor niet meer nodig.

Schermafbeelding 2019-06-18 om 11.33.15

Op Lawcat vind je alle actuele landelijke regelgeving. De contentmanagers van Digitale Checklisten zorgen ervoor dat deze artikelen up-to-date blijven en bij wijziging worden voorzien van de laatste toelichtingen. Zo worden de wijzigingen op een inzichtelijke en toegankelijke manier aangeboden. Ook kan belangrijke jurisprudentie met betrekking tot specifieke artikelen worden geraadpleegd en kun je als gebruiker zelf commentaar toevoegen.

Zelf aan de slag

De wetgeving met bijbehorende artikelen, artikelsgewijze toelichting, jurisprudentie en commentaren zijn gratis en openbaar toegankelijk. Hiervoor heb je geen account nodig. Om een eigen bijdrage te leveren aan de content van Lawcat kun je hier een account aanmaken en zelf toelichting, jurisprudentie en/of commentaar aan bestaande artikelen toevoegen. Ook kun je met een eigen account bepaalde wetten of artikelen als ’favoriet’ bestempelen om ze snel terug te kunnen vinden. Alle content die je zelf hebt toegevoegd staat bovendien direct in verbinding met je profiel, waardoor ook deze informatie gemakkelijk raadpleegbaar blijft. Om Lawcat te gebruiken is een account dus zeker geen vereiste, maar het vergroot het gebruiksgemak wel aanzienlijk.

De Omgevingswet

De Omgevingswet kun je ook vinden op Lawcat. Deze Omgevingswet is nog in ontwikkeling en de inhoud ervan wijzigt dus regelmatig. Wij zorgen ervoor dat ook deze wet up-to-date blijft in Lawcat. De Aanvullingswetten bodem, geluid, grondeigendom en natuur hebben we bijvoorbeeld (inclusief bronverwijzing) verwerkt in de wetsartikelen. Door de bronverwijzing blijft de oorsprong van de aanpassing duidelijk. Nadere wijzigingen blijven we overigens nauwlettend in de gaten houden. Overige wetgeving met betrekking tot de Omgevingswet op Lawcat:

Klik hier om te zien hoe de artikelsgewijze toelichting bij de Omgevingswet is verwerkt in Lawcat.

Vragen

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 30320

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.