Maatwerkvoorschriften en Omgevingswet

Verschillende burgers, bedrijven en overheden kunnen activiteiten uitvoeren die de fysieke leefomgeving beïnvloeden. In de Omgevingswet staan algemene regels voor deze activiteiten. Maar in sommige situaties zijn deze regels niet redelijk. Daarom bevat de Omgevingswet de mogelijkheid om maatwerk toe te passen. Dat kan door middel van maatwerkvoorschriften.

wind-mill-3344661 1920 jpg

Wat zijn maatwerkvoorschriften?

Met maatwerkvoorschriften kan je afwijken van de vaste voorschriften voor een activiteit. Dat mag alleen in specifieke gevallen. Denk aan onvoorziene situaties, lokale omstandigheden en bijzondere gevallen. Daarnaast helpen maatwerkvoorschriften met het bereiken van bepaalde doelen binnen de fysieke leefomgeving, zoals duurzaamheid en veiligheid. Daarbij kunnen verschillende organen deze voorschriften inzetten. Het Rijk in het Bal en in het Bbl, de provincie in een omgevingsverordening, de gemeente in het omgevingsplan en het waterschap in de waterschapsverordening. Daarmee beschikken overheden over een grote mate van flexibiliteit.

Milieubelastende activiteiten

Hoofdstuk 4 van de Bal werkt maatwerkvoorschriften voor milieubelastende activiteiten uit. Daarin staat onder welke omstandigheden maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten zijn toegestaan. Er zijn verschillende scenario’s mogelijk. Zo kan de wet maatwerkvoorschriften uitdrukkelijk uitsluiten (zie bijvoorbeeld de activiteit Seveso-inrichtingen in artikel 4.8 Bal). Soms verbiedt de wet alleen soepelere maatwerkvoorschriften (zie bijvoorbeeld de activiteit Afvalverbrandingsinstallatie- en afvalmeeverbrandingsinstallatie in artikel 4.65 Bal). Het Bbl biedt ook verschillende mogelijkheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften. Het is mogelijk bij bestaande bouw (hoofdstuk 3), nieuwbouw (hoofdstuk 4) en verbouw (hoofdstuk 5), brandveilig gebruik van bouwwerken (hoofdstuk 6) en het uitvoeren van bouw- en sloop werkzaamheden (hoofdstuk 7).

Zijn maatwerkvoorschriften aan grenzen gebonden?

Maatwerkvoorschriften kunnen gaan over een zorgplicht (artikel 1.6 Omgevingswet), ongewone voorvallen (afdeling 19.1 Omgevingswet) en milieubelastende activiteiten (hoofdstukken 3 tot en met 5 Bal). Maar het gebruik van maatwerkmogelijkheden is ook aan grenzen gebonden. Er moet altijd rekening worden gehouden met de inhoud van de wet en de belangen van betrokkenen. Daarnaast stelt de wet vergunningvoorschriften boven maatwerkvoorschriften. Het stellen van maatwerkvoorschriften is dus niet mogelijk als over een onderwerp ook een vergunningvoorschrift kan worden opgenomen.

Wat is het verschil tussen maatwerkvoorschriften in het Bal en het Activiteitenbesluit?

Het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling bevatten ook de mogelijkheid tot maatwerk. Het is daarentegen niet altijd mogelijk om maatwerk te leveren. Het hangt daarbij af van de activiteit en het milieuonderwerp. Deze bevoegdheid verschilt met het Bal. Onder het Bal is maatwerk altijd mogelijk, tenzij is aangegeven dat het voor een specifiek onderwerp niet mogelijk is.

Omgevingswet en Digitale Checklisten

Het contentmanagementteam van Digitale Checklisten houdt de Omgevingswet nauwlettend in de gaten. Daarmee zijn wij goed voorbereid op deze nieuwe wet. Nieuwe content over de Omgevingswet zal zeer binnenkort beschikbaar zijn voor jou, zodat jij beschikt over actuele checklisten op basis van geldende wet- en regelgeving.

Vragen

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.