Naleving leeftijdsgrens op verkoop van alcohol

Voor 1 januari 2014 was de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop 16 jaar. Na die datum geldt de leeftijdsgrens van 18 jaar voor alcohoholverkoop. Dat betekent dat sprake is van een verkoopverbod van alcohol aan jongeren onder 18 jaar. Op 6 februari 2023 is de regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026 gepubliceerd. In deze regeling zijn onder meer de gezondheidsdoelen en resultaten opgenomen die dienen bij te dragen aan een gezonde generatie in 2040. Het doel - een gezonde generatie in 2040 met een focus op de jeugd door sport, voeding en bewegen - is in het regeerakkoord omarmd. Afspraken over dit doel zijn opgenomen in het Nationaal Preventieakkoord. Het verhogen van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop is volgens de regeling een belangrijk sluitstuk bij het voorkomen van middelengebruik en het behalen van dit doel.

nieuwsbrief

Naleving leeftijdsgrens Recente cijfers tonen aan dat jongeren nog steeds gemakkelijk aan alcohol kunnen komen. Om naleving van de leeftijdsgrens te stimuleren, zijn de laatste jaren verschillende instrumenten ontwikkeld, zoals een handreiking en een blauwdruk voor een Preventie en Handhavingsplan voor gemeenten waar ook pilots zijn uitgevoerd. Deze inzet zal de komende jaren tot meer resultaat moeten leiden naast de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord.

Gemeenten Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de leeftijdsgrens op alcohol door verstrekkers. Met de invoering van de Alcoholwet, hebben gemeenten een aantal nieuwe bevoegdheden gekregen, waaronder het aanwijzen van alcohol-overlastgebieden en daarbij passende maatregelen te nemen.

Acties gemeenten De regeling schrijft ook acties voor gemeenten voor op dit punt. Zo dienen gemeenten zich bewust te zijn van het belang van toezicht op en naleving van de leeftijdsgrens en dienen zich in te spannen voor een zo goed mogelijke uitvoering van de beginselplicht tot handhaving en het optimaliseren van het bereik van de handhaving. Daarnaast kunnen gemeenten hierbij gebruik maken van de ontwikkelde kennis en expertise van het Trimbos-instituut. Bovendien kunnen gemeenten de bestaande onderlinge samenwerkingsvormen bestendigen en eventueel uitbreiden.

Digitale Checklisten Digitale Checklisten maakt voor gemeenten checklisten aan de hand van de Alcoholwet die onder andere zien op de toezicht en handhaving van de leeftijdsgrens van alcohol. Deze checklisten vergemakkelijken de beginselplicht tot handhaving van gemeenten en dragen bij aan het optimaliseren van het bereik van de handhaving. Samen met gemeenten streven wij naar een gezonde generatie in 2040.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.