Nieuw vraagtype voor REV-coördinaten

Omgevingsdiensten zijn verplicht om coördinaten en andere relevante informatie van bepaalde milieubelastende activiteiten te registeren in het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV). In Bijlage VII van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staat van welke activiteiten informatie moet worden geregistreerd. Verschillende omgevingsdiensten gaan deze informatie actief via controles verzamelen. Om inspecteurs daarbij te helpen ontwikkelde Digitale Checklisten een nieuw vraagtype om coördinaten vast te leggen. Lees meer over deze handige nieuwe mogelijkheid in dit artikel.

REV Afbeelding

Het belang van het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV) Het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV) is essentieel voor het bijhouden van milieubelastende activiteiten die externe veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Denk hierbij aan de risico's rondom de opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Het REV bevat niet alleen informatie over deze risico’s, maar ook over de kwetsbaarheid van gebouwen en locaties. Zo kunnen we in Nederland beter inschatten waar potentiële gevaren zich bevinden en of de wettelijke veiligheidsafstanden worden nageleefd.

De rol van omgevingsdiensten Omgevingsdiensten zijn verantwoordelijk voor het registreren van gegevens over aangewezen activiteiten. Het gaat hierbij om de exacte locatie van specifieke milieubelastende activiteiten zoals installaties of vulpunten. Bedrijven die dergelijke activiteiten uitvoeren, moeten bij een melding de coördinaten doorgeven. Deze informatie registreert de Omgevingsdienst waar de melding is ingediend vervolgens in het REV, zoals verplicht gesteld door Bijlage VII van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Registreren nu heel eenvoudig met het nieuwe vraagtype Verschillende omgevingsdiensten verzamelen zelf actief de informatie voor het REV. Inspecteurs kunnen deze informatie vastleggen tijdens reguliere controles of tijdens specifieke REV-controles. Om inspecteurs daarbij te helpen ontwikkelde Digitale Checklisten een eenvoudig maar essentieel hulpmiddel. Dankzij een nieuw vraagtype kun je nu via een kaart de coördinaten van een activiteit vastleggen. Met een button vraag je direct je locatie op. Vervolgens kan je de marker naar de exacte plek verschuiven en het antwoord, de coördinaten, opslaan. Het resultaat is een nauwkeurige vastlegging van coördinaten die direct in het REV kunnen worden geregistreerd.

REV-vragen voor alle betreffende mba's Welke informatie precies in het REV moet worden vastgelegd volgt uit het Bal en Bijlage VII van het Bkl. Onze juridisch contentmanagers maakten checklistvragen voor alle mba's waarvan coördinaten en andere informatie in het REV moet worden opgenomen. De vragen zijn per mba in een eigen categorie opgenomen. De categorieën zijn zowel via de nieuwe Bal-templates voor reguliere controles toe te voegen als via een aparte checklist. Die checklist kan worden gebruikt als de REV-informatie via bijvoorbeeld aparte themacontroles of via het delen van checklisten direct door ondernemers wordt verzameld.

Conclusie Met de introductie van deze nieuwe checklistvraag voor het registreren van coördinaten van milieubelastende activiteiten, helpt Digitale Checklisten we jou om een nieuwe wettelijke verplichting zo eenvoudig en efficiënt mogelijk af te handelen. Deze tool ondersteunt omgevingsdiensten in hun taak om externe veiligheidsrisico’s in Nederland zorgvuldig in kaart te brengen. Met deze nieuwe tool wordt jouw werk niet alleen gemakkelijker, maar ook effectiever. Zo kunnen we samen zorgen voor een veiligere leefomgeving voor iedereen.

Vragen Heb je vragen over het nieuwe vraagtype of de REV-checklisten? Neem contact op met je accountmanager of onze servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.

Deze site gebruikt cookies om de site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag. Als je deze site gebruikt, ga je akkoord met het gebruik van cookies.