Nieuwe checklist 'Beoordeling energiebesparingsonderzoek'

Met de erkende maatregelen geeft een bedrijf invulling aan de plicht van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. Het artikel verplicht bedrijven om alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Doet een bedrijf dat niet, dan kan het bevoegd gezag overgaan tot handhaving. Anderzijds kan het bevoegd gezag ook eerst om een energiebesparingsonderzoek vragen. Lees meer over dit onderzoek in dit stuk.

STTR

Erkende maatregelen Het naleven en handhaven van energiebesparing ingevolge artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit leverde in de praktijk problemen op. Vooral de onduidelijkheid over de vraag met welke maatregelen aan de verplichting van artikel 2.15 werd voldaan, leidde tot verwarring. Om hierover duidelijkheid te verschaffen, introduceerde de wetgever in 2015 de erkende maatregelen. Het gaat specifiek om de maatregelen die in bijlage 10 van de Activiteitenregeling per bedrijfstak zijn vastgelegd.

Energiebesparingsonderzoek Indien een bedrijf niet aan de verplichting van energiebesparing voldoet kan, zoals gezegd, het bevoegd gezag om een energiebesparingsonderzoek vragen. Met het onderzoek stelt het bevoegd gezag het bedrijf in de gelegenheid aan te tonen dat het voldoet aan de energiebesparingsplicht. Het bedrijf kan het onderzoek dan verrichten of laten verrichten. Vervolgens beoordeelt de toezichthouder het onderzoek.

Nieuwe Checklist Energiebesparingsonderzoek Een klant van Digitale Checklisten zocht naar een checklist die de toezichthouder ondersteunt bij de beoordeling van het onderzoek. Op basis van de handreikingen van Kenniscentrum InfoMil maakte Digitale Checklisten een lijst met toetspunten voor het onderzoek. Een goed energiebesparingsonderzoek bevat naast de algemene gegevens, samenvatting, inleiding en beschrijving van het bedrijf de volgende onderdelen: toelichting van het energieverbruik, energiebalansen, indeling van de maatregelen, energiezorg, toetsing aan bronnen en tot slot een conclusie met aanbevelingen. Al deze onderdelen legde Digitale Checklisten vast in een checklist om een toezichthouder te ondersteunen bij de beoordeling van het onderzoek. Elk onderdeel start met een korte introductie waardoor de toezichthouder inzicht krijgt in de betekenis van elk onderdeel. Kortom met de checklist ‘Beoordeling energiebesparing’ kan de toezichthouder het onderzoek efficiënt en eenvoudig beoordelen.

Meer informatie Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.