Nieuwe checklist: 'Verstrekken van eenmalige specifieke uitkeringen ten behoeve van extra ondersteuning voor toezicht op en handhaving van de energiebesparingsplicht'

De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven en instellingen om de energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaren of minder uit te voeren. Hier is de informatieplicht sinds 2019 aan toegevoegd. Dit houdt in dat bedrijven over de genomen energiebesparende maatregelen moeten rapporteren. In het jaar 2023 zal de energiebesparings- en informatieplicht worden geactualiseerd. Digitale Checklisten heeft een checklist gemaakt om te controleren of aan alle vereisten voor de aanvraag van een specifieke uitkering is voldaan.

DC Ipad

Specifieke uitkering Een specifieke uitkering betreft budget dat verplicht aan een door het Rijk gesteld doel moet worden besteed (geoormerkt) en waarover decentrale overheden verantwoording aan het Rijk moeten afleggen. Toegespitst op de energiebesparingsplicht betekent dit dus dat de specifieke uitkering kan worden verstrekt aan een omgevingsdienst. Deze regeling heeft dan ook als doel om meerjarige additionele capaciteit voor toezicht en handhaving op de energiebesparingsplicht te realiseren.

Een specifieke uitkering wordt verstrekt aan een omgevingsdienst voor de uitvoering van bepaalde activiteiten. Een voorbeeld is het verrichten van benodigde juridische specialistische werkzaamheden die zien op toezicht en handhaving op de energiebesparingsplicht- en informatieplicht. Aan de aanvraag van een specifieke uitkering zitten een aantal vereisten verbonden.

Nieuwe checklist Wij hebben de vereisten voor een aanvraag van een specifieke uitkering omgezet naar een handige checklist die kan worden gebruikt om te controleren of aan alle vereisten is voldaan.

Meer informatie Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.