Nieuwe PGS 31 checklisten

Per 1 juli 2020 is de vernieuwde Activiteitenregeling van kracht. Met deze wijziging zijn de voorschriften van de PGS 31 van kracht.

pgs 31 checklisten

PGS 31 in de Activiteitenregeling

Voor de Activiteitenregeling van 1 juli jl. bestond geen specifieke PGS richtlijn voor de opslag van andere gevaarlijke stoffen dan vloeibare stoffen in opslagtanks en daarom verwees de Activiteitenregeling naar de PGS 29 of de 30. Met de beschikbaarheid van de PGS 31:2018 is hier verandering in gekomen.

Inhoud PGS 31

De PGS 31 bevat regels voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen (anders dan vloeibare brandstoffen) in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: het ontwerpen, bouwen, gebruiken (in werking hebben), onderhouden en inspecteren/herclassificeren van installaties.

Checklisten voor PGS 31

De contentmanagers van DC hebben alle voorschriften van de PGS 31 die van toepassing zijn verklaard door de Activiteitenregeling omgezet naar duidelijke checklistvragen.

Vragen?

Indien je vragen hebt over de checklisten/checklistvragen naar aanleiding van de PGS 31, neem dan snel contact op met onze servicedesk.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.