Nieuwe regels voor laadinfrastructuur

Met de herziene Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III) is er een nieuwe verplichting voor het aanleggen van laadinfrastructuur bij het opleveren van nieuwe woningen en utiliteitsbouw. Bij het opleveren gaat het om het realiseren van laadpunten en leidinginfrastructuur voor het opladen van elektrische auto's. Deze nieuwe verplichting is op 10 maart 2020 geïmplementeerd in het Bouwbesluit.

car charging

Achtergrond nieuwe verplichting Het kabinet stimuleert het rijden van een elektrische auto. Zo zijn de belastingvoordelen die tot 2021 zouden gelden, grotendeels verlengd tot 2025. Momenteel vindt een transitie plaats richting elektrisch vervoer. Door de stijging van elektrische voertuigen in Nederland is er een toenemende vraag naar oplaadpunten. Door deze nieuwe laadinfrastructuur verplichting kan de vraag naar meer oplaadpunten worden gerealiseerd.

Verplichting woningbouw Bij de aanleg van woongebouwen met meer dan 10 parkeervakken dient voor elke parkeerplek leidinginfrastructuur te worden aangelegd. Het is daarbij niet verplicht dat ook oplaadpunten worden neergezet, maar de leidingen moeten wel worden aangelegd. Hiermee wordt vast rekening gehouden met toekomstige elektrische rijders. Deze verplichting voor de aanleg van leidingen geldt ongeacht of de parkeerplekken zich binnen of buiten het gebouw bevinden.

Verplichting utiliteitsbouw Voor utiliteitsbouw geldt dat indien meer dan 10 parkeerplaatsen worden gerealiseerd, er minstens één oplaadpunt moet worden aangelegd. Dit geldt voor zowel de aanleg van een parkeergarage binnen als voor een parkeerplaats buiten. Daarnaast moet er leidinginfrastructuur (loze leidingen) worden aangelegd voor ten minste een op de vijf parkeerplaatsen. Dit om de realisatie van oplaadpunten op een later tijdstip mogelijk te maken.

Verplichting bij renovatie De verplichting voor het aanleggen van laadinfrastructuur geldt ook voor gebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd. Dit is het geval indien meer dan 25% van de oppervlakte van het gebouwgeschil wordt gerenoveerd. Bovendien geldt deze verplichting alleen als de renovatie (mede) betrekking heeft op de parkeergelegenheid. Er is sprake van een uitzondering op deze verplichting als de renovatie en de kosten van het aanleggen van laadinfrastructuur meer dan 7% van de renovatiekosten inhouden.

Wetswijziging in DC Gemeente Houten verwerkte de nieuwe verplichting reeds in hun checklisten. De contentmanagers van Digitale Checklisten namen de wijzigingen op in het Toezichtsprotocol Bouw. Mocht u vragen hebben over deze wijziging of deze wijziging ook willen opnemen in uw checklisten, neem dan contact op met uw accountmanager of de servicedesk.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.