Omgevingsdienst Nijmegen maakt slimme inspectielijst

Digitale Checklisten wordt door veel inspecteurs in Nederland gebruikt. Hun professionele toezicht draagt onder meer bij aan veilige ziekenhuizen, veilig bouwen en een schoon en veilig milieu. Ook tijdens de huidige pandemie moeten belangrijke inspecties worden uitgevoerd. Wij zien verschillende mooie initiatieven bij onze gebruikers om de controles ook nu goed en veilig uit te voeren. Wij zijn natuurlijk heel trots op ‘onze’ inspecteurs. En om ze een hart onder de riem te steken, besteden we de aankomende tijd extra aandacht aan alle initiatieven voor veilig en professioneel toezicht op alle belangrijke activiteiten in onze samenleving.

Tankstation-ODRN

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) is verantwoordelijk voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieu- en bouwregels in de regio Nijmegen. Om dit belangrijke werk ook in de huidige situatie te kunnen doen, stelde de ODRN strikte eisen aan de persoonlijke bescherming van de medewerkers. Jan de Leeuw, Afdelingshoofd Handhaving Milieu licht het toe. “In de eerste plaats willen wij natuurlijk onze medewerkers beschermen. Dat betekent dat iedereen zoveel mogelijk vanuit huis werkt.” Maar De Leeuw legt uit dat de omgevingsdienst ook in deze tijd zorgt voor een veilige en schone leefomgeving. “Bepaalde risicovolle activiteiten moeten nu eenmaal worden gecontroleerd”, aldus de manager. Dat doen de medewerkers dan op basis van de richtlijnen van het RIVM, waarbij medewerkers bij voorkeur wegwerphandschoenen dragen en geen direct contact hebben met ondernemers en hun medewerkers.

Maar de ODRN gaat nog een stap verder. Senior milieuinspecteur Hans Vermeulen stelde een aangepaste controlelijst samen voor de controle van tankstations: “Tankstations kunnen een risico vormen voor de omgeving en daarom gelden strikte voorschriften op het gebied van veiligheid, bodem en lucht”, aldus Vermeulen. Hij legt uit dat een belangrijk deel van de milieuvoorschriften voor tankstations gericht zijn op goed toegankelijke installaties, waaronder natuurlijk de pomp zelf. “Wij kunnen deze afleverzuilen controleren zonder dat een medewerker van het tankstation ons toegang moet geven”, aldus de milieuinspecteur. Op die manier stelt de ODRN medewerkers van de betreffende bedrijven en eigen medewerkers niet bloot aan persoonlijk contact.

Op de vraag of de overige voorschriften dan helemaal niet worden gecontroleerd, geeft Vermeulen aan dat deze zijn terug te vinden in de onderhouds- en keuringsrapporten. “Deze onderdelen worden door gecertificeerde instellingen gekeurd en gezien de huidige situatie controleren wij deze punten administratief vanuit huis en niet op locatie”. Hiervoor stelde de ODRN een aparte checklist samen die ze delen met de ondernemers. “De ondernemer ontvangt een uitnodiging voor de checklist en kan op die manier de benodigde informatie met ons delen zodat wij dit kunnen beoordelen”, sluit Vermeulen af.

Een mooi initiatief van de ODRN, vinden wij bij DC. We wensen alle inspecteurs veel sterkte de aankomende periode en pas niet alleen goed op de omgeving, maar ook op jezelf! Dank namens iedereen bij DC.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.