Omgevingskwaliteit: een vaag begrip?

Een van de doelstellingen van de Omgevingswet is het verbeteren en in stand houden van de omgevingskwaliteit. Veel gemeenten anticiperen vast op de inwerkingtreding van de Omgevingswet en daarmee de ‘omgevingskwaliteit’ door het opstellen van een Nota Omgevingskwaliteit. Maar wat verstaan we nou eigenlijk onder omgevingskwaliteit?

daria-from-taskarmy-nl-QwBpR7ca2pA-unsplash

Omgevingskwaliteit

Omgevingskwaliteit omvat aspecten die zorgdragen voor de leefbaarheid van onze fysieke omgeving. Dit is een centrale doelstelling van de Omgevingswet en is opgenomen in artikel 1.3 van de Omgevingswet. Onder de leefbaarheid van de fysieke omgeving valt bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte. Dit verschilt per gemeente en om die reden vertalen gemeenten deze centrale doelstelling naar lokale doelstellingen. Het is de bedoeling dat burgers ook instemming krijgen en meedenken over de inrichting van de aspecten van de Omgevingskwaliteit. Onder aspecten vallen bijvoorbeeld architectuur, natuur en stedenbouw.

Milieukwaliteit en ruimtelijke kwaliteit

Omgevingskwaliteit is een vaag en nogal breed begrip, maar waar komt dit begrip eigenlijk vandaan? Bij het lezen van artikel 1.3 van de Omgevingswet staat de omgevingskwaliteit wel genoemd, maar wordt er niet duidelijk wat dit begrip inhoudt. Er staat alleen in dat een van de maatschappelijk doelen van de omgevingswet een ‘goede omgevingskwaliteit’ is. In een artikel van Friso de Zeeuw wordt omgevingskwaliteit gezien als een combinatie van milieukwaliteit en ruimtelijke kwaliteit. Vanuit deze reeds bestaande begrippen kunnen we profiteren van al eerder gedaan onderzoek. Deze twee begrippen worden nu gecombineerd met de waarde die de inwoners aan de fysieke omgeving hechten.

Nota Omgevingskwaliteit

De gemeente Purmerend heeft reeds een Nota Omgevingskwaliteit opgesteld over de inrichting van openbare ruimte. De inwoners hebben nu 6 weken de tijd om op deze nota te reageren, in de vorm van een zienswijze. Het is de bedoeling dat inwoners zo mee kunnen beslissen over de inrichting van de openbare ruimte, zoals welke reclame de inwoners wel en niet geoorloofd vinden op het plein. Zo hebben meerdere gemeenten een Nota opgesteld en anticiperen daarmee op de Omgevingswet.

Vragen

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.