Ontwerp Nationale Omgevingsvisie

De Nationale Omgevingsvisie dient als overkoepelend perspectief op de leefomgeving en geeft richting wanneer beleidskeuzes moeten worden gemaakt. Hoe heeft het rijk het ontwerp van deze landelijke visie ingericht?

holland-4093234 1920

Artikel 3.1 Omgevingswet verplicht om zowel op gemeentelijk, provinciaal als landelijk niveau een omgevingsvisie vast te stellen. Een omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Het ontwerp voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is op 20 juni jl. gepubliceerd. Vanuit deze omgevingsvisie richt het rijk zich op de volgende vier prioriteiten:

  • Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie
  • Duurzaam economisch groeipotentieel
  • Sterke en gezonde steden en regio’s
  • Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied

Willekeurige volgorde?

Politieke keuzes zijn binnen het omgevingsrecht van groot belang. Hiervoor is het noodzakelijk om prioriteiten te stellen wanneer toekomstperspectieven worden vastgesteld. Deze prioriteiten staan centraal in het ontwerp NOVI, maar onduidelijk blijft of ze bewust of willekeurig op bovenstaande volgorde zijn geplaatst. Met andere woorden: zijn de prioriteiten geprioriteerd? Vindt het rijk ‘sterke en gezonde steden en regio’s’ bijvoorbeeld minder belangrijk dan ‘ruimte voor kimaatadaptie en energietransitie’? Wel is duidelijk dat deze opgaven kunnen samenvallen. Ook is in de NOVI aangegeven hoe afweging van belangen binnen deze prioriteiten moet worden gehanteerd; namelijk aan de hand van drie afwegingsprincipes:

  • Combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies;
  • Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal;
  • Afwentelen wordt voorkomen.

Prioriteiten afwegen

In het ontwerp NOVI wordt een voorbeeld genoemd van een situatie waarbij twee doelen elkaar overlappen: (1) het bouwen van meer woningen en (2) de bereikbaarheid en leefbaarheid in steden verbeteren. Hierbij wordt aangegeven dat de ‘NOVI-aanpak’ van belang is om dergelijke keuzekwesties aan te pakken. Het rijk, de provincies en de gemeenten zullen moeten samenwerken met behulp van samenwerkingsafspraken en Gebieds-/Omgevingsagenda’s zodat keuzes kunnen worden gemaakt die aansluiten bij zowel de nationale- als de lokale belangen.

Vragen

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.