PGS 15 - Bundelchecklist

Digitale Checklisten bundelt de activiteiten die voortvloeien uit de Activiteitenregeling en betrekking hebben op de PGS 15 richtlijn in een checklist. De richtlijn bevat voorschriften hoe bedrijven veilig om moeten gaan met gevaarlijke stoffen, inclusief de minimale veiligheidseisen waaraan opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen moeten voldoen, zoals eisen op het gebied van constructie, brandveiligheid, ventilatie, beveiliging en afstand tot andere gebouwen en objecten.

Opslag gasflessen (1)

Activiteitenregeling De Activiteitenregeling bevat specifieke regels voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. In de Activiteitenregeling zijn onder andere voorschriften opgenomen over de opslag van gevaarlijke stoffen, zoals eisen aan de opslagvoorziening, de inrichting van de opslagruimte en de maximale hoeveelheid gevaarlijke stoffen die opgeslagen mag worden. Ook zijn er voorschriften opgenomen over het laden en lossen van gevaarlijke stoffen en het beheersen van calamiteiten.

Naleving voorschriften In de Activiteitenregeling zijn belangrijke voorschriften opgenomen voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Het is van groot belang dat deze bedrijven zich aan deze voorschriften houden om de veiligheid van werknemers en omwonenden te waarborgen. Daarnaast is de naleving ook van belang voor het milieu en het voorkomen van schade aan de omgeving.

Bundelchecklist Digitale Checklisten heeft de verschillende activiteiten van de PGS 15, zoals de opslagvoorziening, spuitbussen, gasflessen en brandbare vaste stoffen die voortvloeien uit de Activiteitenregeling in één checklist opgenomen. Via een keuzelijst word je geleid naar de juiste categorieën van de betreffende activiteit.

Meer informatie Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem dan contact op met je accountmanager of de servicedesk via info@digitalechecklisten.nl / 020 3032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.