Protocol asbest onder de Omgevingswet

Met de invoering van de Omgevingswet zijn er veranderingen doorgebracht in de regelgeving omtrent asbest. Inhoudelijk is er weinig aangepast, maar veel wetgeving is van plaats veranderd. In dit artikel leggen we uit waar de regels te vinden zijn en wat Digitale Checklisten klaar heeft staan.

vergunning

Asbestverwijdering Het Bouwbesluit is vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De nieuwe regels zijn gericht op bouw- en sloopactiviteiten. Binnen het Bbl zijn de voorschriften over asbestverwijdering uit gebouwen overgenomen van het Asbestverwijderingsbesluit. Het Asbestverwijderingsbesluit behoudt zijn relevantie voor enkele andere onderwerpen, zoals de asbestverwijdering na incidenten en het afvoeren van verwijderd asbest.

Opslag van asbest De regels voor de opslag van asbest die voorheen onder het Activiteitenbesluit vielen, zijn verplaatst naar het Bbl. In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan tevens regels voor het veilig opslaan van asbest. Ten slotte bevat het Arbeidsomstandighedenbesluit de regels over het bouwproces en persoonlijke beschermingsmiddelen bij werken met asbest. Binnen dit besluit wordt gewerkt met een risicoklasse-indeling.

Risicoklassen Asbest wordt ingedeeld in risicoklasse 1, 2 of 2A. Dit verandert niet onder de Omgevingswet. De risicoklasse wordt bepaald tijdens een asbestinventarisatie. Bij klasse 1 is het risico op gevaar het minst en bij klasse 2A het meest. Hoe groter het risico, hoe meer of zwaardere regelgeving. Bijvoorbeeld de algemene rijksregels in het Bbl gaan over asbest in risicoklasse 2 en 2A. Asbest in risicoklasse 2 of 2A moet door een gecertificeerd bedrijf worden verwijderd.

SMART-ns Met de ingang van de wijzigingen is een nieuw digitaal instrument gelanceerd: SMART-ns. Dit vervangt SMA-rt. SMART-ns kan met een model een schatting maken van het aantal asbestvezels waaraan de werknemer wordt blootgesteld. Ook bepaalt het de risicoklasse. Daarnaast motiveert het bedrijven om de blootstelling zoveel mogelijk te beperken door het kiezen van een geschikte verwijderingsmethode en voorzorgsmaatregelen.

Asbest in DC De nieuwe regelgeving hebben we verwerkt in de checklisten. Uiteraard houden we ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. De checklisten zijn naar wens aan te passen. De volgende checklisten zijn beschikbaar:

  • Omgevingswet - Controle asbestverwijdering - Klasse 1
  • Omgevingswet - Controle asbestverwijdering - Klasse 2
  • Omgevingswet - Controle asbestverwijdering - Klasse 2A
  • Omgevingswet - Controle asbestverwijdering - Buitensanering

Vragen of opmerkingen? Wilt u gebruik maken van de checklisten of heeft u andere vragen? Dan kunt u contact opnemen met de servicedesk of uw accountmanager via info@digitalechecklisten.nl / 0203032052.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.

Deze site gebruikt cookies om de site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag. Als je deze site gebruikt, ga je akkoord met het gebruik van cookies.