Slimme vragenbomen

Sinds een aantal weken is Digitale Checklisten bezig met het implementeren van de zogenoemde vragenboomstructuur die het mogelijk maakt om wet- en regelgeving om te zetten naar gebruiksvriendelijke checklists. Sarah Polan, een van onze programmeurs, werkte de functionaliteiten van de vragenboom recentelijk volledig uit.

Geschetst in de praktijk

In de praktijk komt de toepassing van de vragenboom in veel checklists goed van pas. De vragenboom kun je toepassen op elke situatie waarbij het antwoord op een vraag beslissend is voor de vervolgvraag.

Voorbeeld

Een vraag uit een van onze vragenbomen luidt: Is hier sprake van een acute-situatie?. De vraag heeft twee antwoordmogelijkheden namelijk ‘ja’ of ‘nee’. De antwoordkeuze bepaalt het verloop van de checklist. Concreet betekent dit dat wanneer je ‘ja’ antwoordt, een andere vervolgvraag volgt dan wanneer je antwoord ‘nee’ luidt. De vragenboom maakt het mogelijk om complexe wet- en regelgeving om te zetten naar checklists die eenvoudig in te vullen zijn.

Waar ben ik nu mee bezig?

Op dit moment werk ik een interventiebeleid voor een inspectiedienst uit in de vorm van een vragenboom. Afhankelijk van de gegeven antwoorden bepaalt de vragenboom bij de laatste vraag welke interventiemogelijkheden de inspecteur heeft. De checklist met vragenboomstructuur is naar verwachting in week 14 af. Wanneer de vragenboom klaar is, zal ik in een uitgebreider artikel toelichten hoe ik het interventiebeleid uitwerkte in een gebruiksvriendelijke checklist en hoe je de vragenboom kan toepassen in vrijwel elke checklist.

Meer weten?

Neem contact met ons op via info@digitalechecklisten.nl

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.