Toevoeging samenvattende berichtvragen MBA's Bal-checklisten

Met de Omgevingswet in aantreding is Digitale Checklisten druk bezig om het voor klanten zo makkelijk mogelijk te maken georganiseerd hun weg te vinden in deze nieuwe wetgeving. In dit artikel leggen we uit hoe we dit doen met betrekking tot de checklisten voor het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

DC - Persoon Grafiek en Papier png

Indeling van het Bal In hoofdstuk 3 van het Bal staan per bedrijfstak de milieubelastende activiteiten (MBA's) waarvoor rijksregels van het Bal gelden. DC heeft voor elke bedrijfstak checklisten gemaakt waarin ook de inhoudelijke regels van hoofdstuk 4 van het Bal terugkomen. Hoofdstuk 4 van het Bal is verdeeld in paragrafen van algemene regels voor activiteiten die plaatsvinden bij een MBA. Dit worden ook wel de bedrijfstak-gerelateerde activiteiten en de bedrijfstak-overstijgende activiteiten genoemd.

Extra informatie waar nodig Voor elke MBA uit hoofdstuk 4 heeft DC een samenvattende berichtvraag toegevoegd. Hierin staan zeven aspecten die van belang kunnen zijn bij een controle:

  • wanneer de regels uit de paragraaf van toepassing zijn;
  • of er uitzonderingen zijn op het toepassingsbereik;
  • of er sprake is van een meldingsplicht en wat deze inhoudt;
  • of er sprake is van een informatieplicht en wat deze inhoudt;
  • of er een omgevingsvergunning moet zijn;
  • wat de specifieke voorschriften, bijvoorbeeld voor de bodem of de lucht, van de activiteit zijn;
  • of er sprake is van overgangsrecht en waar je dit kan vinden.

Met behulp van de samenvatting over het toepassingsbereik zie je bijvoorbeeld meteen of de activiteit, en daarmee de checklist, van toepassing is zonder dat je eerst een vragenboom moet doorlopen.

Minder zoekwerk In de berichtvraag staan ook verschillende weblinks opgenomen. Zo verwijzen wij regelmatig naar het specifieke wetsartikel in Lawcat en besparen wij daarmee de gebruiker een hoop juridisch (uit)zoekwerk. Daarnaast verwijzen wij in sommige gevallen naar de website van het Informatiepunt Leefomgeving voor als de gebruiker behoefte heeft aan meer gedetailleerde informatie.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.

Deze site gebruikt cookies om de site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag. Als je deze site gebruikt, ga je akkoord met het gebruik van cookies.