Van de Drank- en Horecawet naar de Alcoholwet

Op 1 juli aanstaande treedt de nieuwe Alcoholwet in werking. De Alcoholwet vervangt de huidige Drank- en Horecawet. De inwerkingtreding van de Alcoholwet betekent niet alleen een naamswijziging van de wet, maar ook een toevoeging van een aantal nieuwe onderdelen aan de wet.

DC Horeca

Nieuwe onderdelen Een van de nieuwe onderdelen betreft de eis van een minimale vloeroppervlakte voor horeca- en slijtersbedrijven. Gemeenten kunnen bij verordening de vloeroppervlakte verhogen. Daarnaast is het voor slijterijen mogelijk om buiten de reguliere openingstijden proeverijen te organiseren. Daarnaast worden met de inwerkingtreding van de Alcoholwet eisen gesteld aan vervoersmiddelen indien bedrijfsmatig alcohol wordt geschonken. Hierbij wordt de aanwezigheid vereist van iemand met een diploma sociale hygiƫne. Bij dergelijke activiteiten kan onder meer worden gedacht aan een bierfiets waar circa 10 tot 20 personen aan een bar zitten en zorg dragen voor de aandrijving van de fiets. Het laatste nieuwe onderdeel ziet toe op het bij gemeentelijke verordening aanwijzen van een alcoholoverlastgebied indien sprake is van ernstige overlast of verstoring van de openbare orde. Kortom, de nieuwe onderdelen geven ook extra bevoegdheden aan gemeenten.

Bouwbesluit leidend Vanaf 1 juli 2021 komt het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet te vervallen en zijn de eisen uit het Bouwbesluit ook van toepassing voor horecalokaliteiten. Door het vervallen van het Besluit eisen inrichtingen DHW gelden minder strenge eisen voor de inrichting van een horecalokaliteit. Zo volgt uit de Alcoholwet alleen de eis van een vloeroppervlakte van 35 m2 afgeleid. Het Besluit eiste onder meer dat inrichtingen behoorlijke voorzieningen aanwezig moesten hebben om de handen met stromend deugdelijk drinkwater te kunnen wassen. Echter, een wastafel in een toiletgelegenheid is op grond van het Bouwbesluit niet verplicht.

Checklisten klaar voor gebruik! Wij hebben inmiddels de wijzigingen met betrekking tot de nieuwe Alcoholwet in onze checklisten doorgevoerd. Ook de nieuwe artikelen en bijbehorende checklistvragen zijn in de checklisten verwerkt. Tot slot hebben wij nieuwe checklisten klaarstaan voor de inrichtingseisen van horecalokaliteiten gebaseerd op het Bouwbesluit 2012!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.